erfgoedobject

Boerenwoning uit de 19de eeuw

bouwkundig element
ID
40234
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40234
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Woonhuis uit de 19de eeuw (verbouwing aan de gang), met aan de straatkant (nok loodrecht op straat) een resterende oude zandstenen constructie (functie?) in de onderbouw. In de achtergevel, een boog gevormd door vijf overkragende zandsteenlagen vertrekkend uit twee vooruitspringende vierkante pijlers van zandsteen (functie?, wellicht een poort?, grondniveau blijkbaar opgehoogd). In de zijgevel, twee venstertjes, een getralied en een smal met monolietposten van zandsteen.

Erbij horende alleenstaande langsschuur onder zadeldak (pannen) met een laag doorlopend schild; eertijds stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Een langsgevel vervangen door baksteenmetselwerk, de andere met bewaarde stijlen en liggers zonder vulling; een zijgevel met gedeeltelijk bewaarde leembouw en rieten afdekking.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning uit de 19de eeuw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40234 (Geraadpleegd op )