erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
40276
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40276

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Alleenstaand neoclassicistisch getint burgerhuis, kadastraal geregistreerd in 1881, gebouwd in opdracht van pachters Jozef Walravens en Josephina Van den Moortel. De bouw van het woonhuis werd gecombineerd met een achterin gelegen huidenvetterij.

Al in 1882 registreerde het kadaster een uitbreiding van de woning aan de achterzijde en werd een schuur gebouwd rechts ervan. Het beroep van Jozef Walravens-Van den Moortel werd op dat moment in het kadaster aangeduid als huidenvetter. Momenteel wordt de woning rechts enkel geflankeerd door een bijbouw met inrijpoort; de schuur en de bedrijfsgebouwen werden gesloopt.

De voormalige huidenvetterswoning is opgevat als een bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (mechanische pannen, nok evenwijdig aan de straat). Ten tijde van de eerste inventarisatiecampagne in 1975 was de baksteenbouw nog volledig voorzien van een verzorgde, neoclassicistisch getinte, wit geschilderde bepleistering. Momenteel is de straatgevel grotendeels gedecapeerd en werd de oorspronkelijke gekorniste kroonlijst vernieuwd. Het momenteel zichtbare baksteenparement in roodbruine baksteen in kruisverband wordt gecombineerd met een gedeeltelijk beschilderde hardstenen plint.

De horizontaliteit van de lijstgevel wordt geaccentueerd door een cordon, gevormd door de doorgetrokken lekdrempels van de bovenvensters, en door enkele bewaarde, getrapte lijsten in pleisterwerk bovenaan de gevel. Een oorspronkelijk in het lijstwerk aangebrachte puilijst liep door met de kroonlijst van de bijbouw (niet bewaard). De gevelopbouw wordt daarentegen ook verticaal gestructureerd. De middentravee springt licht vooruit en wordt, net als de gevel, aan de zijkanten gemarkeerd door hoekpilasters, voorzien van ingediepte voegen. De gevel wordt regelmatig geopend door rechthoekige vensters in geprofileerde, bepleisterde omlijstingen, voorzien van decoratieve sluitstenen. De rechthoekige toegangsdeur in de middentravee is geplaatst in een smalle hardstenen omlijsting. Tot circa 2017 bleef het verzorgde, rijkelijk uitgewerkte houten schrijnwerk van de vensters en de deur bewaard. Anno 2018 werd al het schrijnwerk vernieuwd in kunststof met een afwijkende indeling.

De zuidoostelijke zijgevel is wit geschilderd en verankerd. De gevel is grotendeels gesloten op twee rondboogvenstertjes na. Ten noordwesten werd de woning gedurende lange tijd geflankeerd door bedrijfsgebouwen van brouwerij As-Ale. Na de sloop van deze gebouwen, is deze zijgevel momenteel bezet met metalen platen.

De woning wordt ten zuidoosten geflankeerd door een bijbouw van één bouwlaag met inrijpoort. De straatgevel ervan is voorzien van een wit geschilderde bepleistering en van lijstwerk die een rechthoekig kader aflijnen boven de toegangspoort. De rechthoekige toegangspoort is gevat in een smalle hardstenen omlijsting. Het verzorgde, houten schrijnwerk van de poort, dat aansloot bij dat van het woonhuis, werd eveneens vernieuwd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling II (Merchtem), 1881/13 en 1882/17.
  • ASSELMAN R. 1997: Merchtem ons dorp, deel II. Bloemlezing. Een reeks bijdragen tot de geschiedenis van Merchtem, Merchtem, 44.
  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40276 (Geraadpleegd op )