erfgoedobject

Hoeve 't Molenhof

bouwkundig element
ID
40298
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40298

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, inplant op een heuveltje en voorheen zogenaamd "De oude molen", heden't Molenhof, waarvan het woonhuis minstens teruggaat tot de vroege 18de eeuw. Bij de hoeve hoorde oorspronkelijk een houten standaardmolen, opgericht in 1626 en gelegen ten zuidoosten van de hoeve. De windmolen brandde echter af tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd niet heropgebouwd. De hoeve omvat een boerenwoning ten noorden, evenwijdig aan de straat en met de voorgevel geopend naar het geasfalteerde erf ten zuiden. Ten zuidoosten van het erf is een stalvolume bewaard, kadastraal geregistreerd in 1874 in opdracht van molenaar Cornelis Houman. Overige bebouwing rond het erf van recentere datum.

Verankerde bakstenen gebouwen onder vernieuwde pannen zadeldaken. Eenlaagse, gedeeltelijk gewitte boerenwoning met verbouwde erfgevel. De erfgevel bewaart wel een rondboogdeurtje, gedateerd "no/ 1711" op de ingekorte deurimposten. Rondboogdeur in een kalkzandstenen omlijsting met kwarthol beloop, uitspringende imposten en sluitsteen. Deur langs rechts geflankeerd door een rechthoekig venstertje in kalkzandstenen omlijsting. Overwegend blinde straatgevel met aangepaste, kleine vensteropeningen, waaronder restanten van enkele houten kozijnramen.

Het tijdens de eerste inventariscampagne (1975) geregistreerde, traditioneel dakgebint, afgezet met leem en de lemen wanden op de zolder, is bij de vernieuwing van het dak na stormschade verwijderd.

Stalvolume van anderhalve bouwlaag met witgeschilderde voorgevel, geopend met rechthoekige muuropeningen, gedeeltelijk vernieuwd of aangepast.

  • Archief Heemkundige Kring Soetendaelle, Eertijds.. of de geschiedenis van een windmolen (DE ROOY J. s.d.).
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling III (Brussegem), 1874/20.
  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«. Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen 2N, Gent.
  • WILLEMS J. 2003: De geschiedenis van de gemeente Brussegem vanaf de Frankische tijd tot het begin van de XXste eeuw, s.l., 71-78 (deel II).
  • Informatie verkregen van de eigenaar (7 december 2016).

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Molenhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40298 (Geraadpleegd op )