Gesloten hoeve Godsgasthuis Van der Stokken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Pepingen
Deelgemeente Pepingen
Straat Ninoofsesteenweg
Locatie Ninoofsesteenweg 145-149, Pepingen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Pepingen (actualisaties: 17-05-2006 - 06-06-2006).
  • Adrescontrole Pepingen (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Pepingen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve Godsgasthuis Van der Stokken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Gesloten hoeve Godsgasthuis Van der Stokken

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1986.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Pepingen

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1986.

Beschrijving

Gesloten hoeve met polygonale geplaveide binnenplaats, ten zuidoosten van de kerk. Bakstenen gebouwen, opklimmend tot 17de - 18de eeuw doch aangepast circa 1880.

Boerenburgerhuis met twee verdiepingen en een zadeldak (pannen); huidig aspect daterend uit de 19de eeuw. Baksteenbouw, afgewerkt met een kwartronde bakstenen daklijst, met verwerking van zandsteen voor de plint (voorgevel), de omlijsting van de achterdeur en de modillons. Rechthoekige vensters en arduinen deur uit de 19de eeuw.Aanpalende inrijpoort met bakstenen steekbooglatei en zandstenen posten.

De stallen van bak- en zandsteen dateren uit de 17de-18de eeuw doch werden aangepast in 1880 (jaarankers) en verhoogd; ten zuidwesten werden twee rondboogvensters en gelijkaardige deuren in vlakke zandstenen omlijstingen met negblokken bewaard, voorts bleven zandstenen sokkels en stijlen behouden. De langsschuur (loodrecht op het boerenhuis, waarmee het in volume aansluit) dateert vermoedelijk van circa 1880.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Pepingen

Hoesnaek, Kamstraat, Kerkstraat, Ninoofsesteenweg, Vroembos (Pepingen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.