erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Theodardus

bouwkundig element
ID
40371
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40371

Juridische gevolgen

Beschrijving

De plattegrond van deze kerk, ingeplant op een opgehoogd en ommuurd kerkhof, omvat een westtoren gevat tussen de kwartronde bijgebouwen, een driebeukig schip van vier traveeën, een koor met driezijdige sluiting en een zuidsacristie.

Romaanse toren opgetrokken uit groenachtige breuksteen van de streek, opklimmend tot de 11de eeuw(?), doch met een bakstenen geleding verhoogd begin 19de eeuw en bekroond met een ingesnoerde naald. Westportaal aangebracht in 1750: geprofileerde rondboog ingeschreven in een rechthoekige omlijsting met uitgespaarde zwikken en bekroond met een druiplijst.

Neoclassicistisch schip en bijgebouwen van 1838 in baksteenmetselwerk; bepleisterd tongewelf in de middenbeuk, vlakke zoldering in de zijbeuken.

Koor en sacristieën dateren van 1927.

Mobilair. Bij de ingang van het koor, volkse beelden van de Heilige Eligius en Heilige "Theobaldus", zoals verkeerdelijk vermeld op de nimbus, terwijl de eigenlijke patroonheilige "Theodardus" is; preekstoel in Louis XV-stijl in een chronogram gedateerd 1762.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975

Aanvullende informatie

Het orgel in de kerk dateert van 1841. De auteur van het instrument is onbekend, maar kan op basis van de constructie-eigenschappen van het binnenwerk worden toegeschreven aan dezelfde orgelbouwer als het orgel in de parochiekerk van Oetingen. Het orgel werd onderhouden door Th. Boeckx uit Brussel. De originele windlade is bewaard, het klavier is van recentere datum en is belegd met ivoirine. Het toetstraktuur en het registertraktuur zijn grotendeels origineel. Onder de windlade is een originele schokbreker voorzien, de windkanalen zijn gedeeltelijk vernieuwd. De originele viervoetskast is nagenoeg ongewijzigd, net als de locatie van het instrument op het doksaal.

  • FAUCONNIER A. & ROOSE, P. 1977: Het historisch orgel in Vlaanderen : een inventaris van het orgelbezit per geografische eenheid, deel IIa, arrondissement Halle-Vilvoorde, Brussel, 50.
Auteurs : Declercq, Daan
Datum: 31-03-2016

Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Bogaarden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Theodardus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40371 (Geraadpleegd op 22-06-2021)