Parochiekerk Sint-Amandus met kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Pepingen
Deelgemeente Elingen
Straat Zwarte Molenstraat
Locatie Zwarte Molenstraat zonder nummer, Pepingen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Pepingen (actualisaties: 17-05-2006 - 06-06-2006).
  • Adrescontrole Pepingen (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Pepingen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Amandus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Amandus: orgel
gelegen te Zwarte Molenstraat zonder nummer (Pepingen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische constructie (1875) ter vervanging van een ouder gebouw waarvan de onderbouw als sokkel aan de westkant werd hergebruikt: klein en onregelmatig breuksteenverband van groen- en bruinachtige zandsteen; in de westgevel werden tevens elementen van de toestand circa 1775 hergebruikt: een arduinen rondboogpoort met geprofileerd beloop, imposten en sluitsteen, een bekronend, dichtgemaakt steekboogvenster en twee radvensters.

Mobilair. Beelden behorend tot de volkskunst: een gepolychromeerde Onze-Lieve-Vrouw (einde 16de eeuw) in de noordbeuk; gepolychromeerde stenen Sint-Niklaas (circa 1600) in de zuidbeuk; verrezen Christus op het eind van de noordbeuk (circa 1600).

Louis XVI-biechtstoel (einde 18de eeuw). Arduinen doopvont met laatgotische inslag (circa 1600), nu in het koor.

Talrijke grafstenen werden in de vloer ingemetseld, onder meer van A. Van der Voerde († 1644), kerkmeester A. De Middeleer en echtgenote († 1636 en 1644), pastoor J. De Mesmaker († 1626), pastoor S. Herstin (†1647), "huysarmneester" Borremans († 1652), koster Ph. Van Muysewinckel († ?) en echtgenote († 1651), G. Van Meurs († 1661), pastoor M. De M(?)ol († 1651); in de zuidzijmuur van de kerk, witte zandsteen met vermelding "IPA 1774".

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Aan de noord- en zuidzijde van het schip bevindt zich het kerkhof met veel graftekens uit de jaren 1960. Het typische werk van twee lokale grafmakers (Peltier en Appelmans) is te herkennen in de aanwezige graftekens op het kerkhof. Enkele grote stenen platen aan de rand van het kerkhof zijn mogelijk oude grafplaten uit de kerk.

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Het orgel in de kerk werd gebouwd in 1856 door Henricus De Volder, orgelbouwer uit Brussel. In 1919 werd het instrument getransformeerd door Felix Joris uit Averbode.
De klaviatuur is losstaand en werd in de balustrade ingebouwd. Oorspronkelijk was de klaviatuur ingebouwd in de zijkanten van het orgel, de registergaten zijn nog aanwezig. Het wellenbord werd vervaardigd in grenen. De windvoorziening gebeurt door de originele magazijnbalg, gedeeltelijk in grenen en in eik. De originele viervoetskast is in grenen en beschilderd met eik-imitatie. De orgelkast bezit oudere vleugelstukken, de speeltafel bezitten nog oude gedeeltes van snijwerk.

  • FAUCONNIER A. & ROOSE, P. 1977: Het historisch orgel in Vlaanderen : een inventaris van het orgelbezit per geografische eenheid, deel IIa, arrondissement Halle-Vilvoorde, Brussel, 98.

Declercq, Daan (31-03-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elingen

Elingen (Pepingen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.