erfgoedobject

Kasteel ter Rijst

bouwkundig element
ID
40399
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40399

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mooi bebost domein met waterpartijen en een classicistisch kasteel, daterend van circa 1820.

Vier vleugels van twee bouwlagen afgedekt met een doorlopend leien zadeldak, geschikt rondom een geplaveid binnenhof; baksteenbouw met bepleisterde en witgeschilderde gevels aan de parkzijde en recent gedecapeerde gevels aan de binnenplaats.

De zuidvleugel is opengewerkt met drie rondboogdoorgangen geflankeerd door Dorische zuilen op een hoge, vierkante sokkel, bekroond met een entablement dat een gebroken fronton draagt met een tussen vleugelstukken gevat uurwerk met fronton.

De oostgevel is eveneens gemarkeerd door een classicistisch accent: middelste traveeën afgelijnd door muurpilasters in kolossale orde, en bekroond met een van oculus voorzien fronton. Voorts ritmering door hoge vierkante vensters.

De binnenplaatsgevels zijn geleed door bakstenen rondbogen met verbindend doorlopend cordon aan de imposten en voorzien van rechthoekige muuropeningen in de dieperliggende boogvlakken.

In de westgevel van de oostvleugel werd boven de deur een oudere gevelsteen met ingekrast opschrift "Dame Iène Wisseme Abes de Waittier Braine 1616".

Ten westen, ommuurde tuin.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  Van Aerschot, Suzanne
Datum  :

Aanvullende informatie

Het exacte bouwjaar van het kasteel is niet bekend. Het wordt voor het eerst vermeld als "maison de cam­pagne [...] tout nouvellement construit" in een brandverzekeringspolis van 1831, en voor het eerst afgebeeld op de (ongedateerde) Primitieve kadasterkaart door J.B. Guiot. In een verdelingsakte van 1818 is er slechts sprake van een hoeve en bijgebouwen en wordt nog geen gewag gemaakt van een kasteel of landhuis. Het werd dus ­ gebouwd tussen 1818 en 1831, mogelijk in twee fasen, omdat in een polis van 1824 over een landhuis met slechts drie vleugels wordt gesproken, in plaats van het gesloten complex met vier vleugels rond een binnenplaats.

  • DENEEF R. 2005: Historische Tuinen en Parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Pajottenland - Zuidwestelijk Brabant: Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Brussel.
Auteurs : Deneef, Roger, Wijnant, Jo
Datum:

Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein Ter Rijst


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel ter Rijst [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40399 (Geraadpleegd op )