Kasteel ter Rijst

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Pepingen
Deelgemeente Heikruis
Straat Terrest
Locatie Terrest 2, 2A, Pepingen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Pepingen (actualisaties: 17-05-2006 - 06-06-2006).
  • Adrescontrole Pepingen (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Pepingen (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel ter Rijst

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein Ter Rijst met inbegrip van de kasteelhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Mooi bebost domein met waterpartijen en een classicistisch kasteel, daterend van circa 1775.

Vier vleugels van twee bouwlagen afgedekt met een doorlopend leien zadeldak, geschikt rondom een geplaveid binnenhof; baksteenbouw met bepleisterde en witgeschilderde gevels aan de parkzijde en recent gedecapeerde gevels aan de binnenplaats.

De zuidvleugel is opengewerkt met drie rondboogdoorgangen geflankeerd door Dorische zuilen op een hoge, vierkante sokkel, bekroond met een entablement dat een gebroken fronton draagt met een tussen vleugelstukken gevat uurwerk met fronton.

De oostgevel is eveneens gemarkeerd door een classicistisch accent: middelste traveeën afgelijnd door muurpilasters in kolossale orde, en bekroond met een van oculus voorzien fronton. Voorts ritmering door hoge vierkante vensters.

De binnenplaatsgevels zijn geleed door bakstenen rondbogen met verbindend doorlopend cordon aan de imposten en voorzien van rechthoekige muuropeningen in de dieperliggende boogvlakken.

In de westgevel van de oostvleugel werd boven de deur een oudere gevelsteen met ingekrast opschrift "Dame Iène Wisseme Abes de Waittier Braine 1616".

Ten westen, ommuurde tuin.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein Ter Rijst

Terrest 2 (Pepingen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.