erfgoedobject

Den Beer

bouwkundig element
ID
4042
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4042

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Den Beer
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Den Beer: voorgevel en daken
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voornaam burgerhuis met een gevelfront in rococostijl uit blauwe hardsteen, daterend uit het tweede tot het derde kwart van de 18de eeuw. Deze laatste behoort tot de meest zuivere en geëlaboreerde voorbeelden van rococo-gevelarchitectuur in de Antwerpse binnenstad.

Voor het eerst vermeld in 1346, kwam “Den Beer” in 1518 in het bezit van het Smedenambacht, dat hier in 1566 een nieuw gildehuis liet bouwen. Dit werd in 1589 wegens financiële problemen openbaar verkocht, en verworven door Maarten della Faille (1545-1620), heer van Nevele. De bouw van het huidige gevelfront is toe te schrijven aan de adellijke familie Goubau, die eigenaar was van “Den Beer” van 1710 tot het einde van de 18de eeuw. Uit de nalatenschap van Jacobus en Antonia Goubau-Charliers, kwam het pand in 1742 in het bezit van hun kinderen Michiel, Sara-Maria en Isabella Goubau. In 1752 erfde Hun neef Joannes Michiel Goubau het huis, dat in 1755 werd bewoond door de zilversmid Antoni Goubau. Deze was nog steeds eigenaar in 1796.

Diephuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën, drie bouwlagen en een mezzanine, onder een achteraan afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). De markante lijstgevel heeft een verzorgd parement uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed, beantwoordt de opstand aan een drieledig schema, opgebouwd uit de pui, de twee bovenverdiepingen en de mezzanine. De pui wordt gemarkeerd door de plint en de geprofileerde puilijst op rocailleconsoles, de mezzanine is gevat tussen de architraaf en de geprofileerde kroonlijst eveneens op rocailleconsoles. Een attiek in de vorm van een weelderig golvend fronton vormt de bekroning. Axiaal van opzet, is de compositie verder opgebouwd uit regelmatige registers van hoge steekboogvensters. Deze zijn gevat in geprofileerde omlijstingen met kwarthol beloop op individuele, geprofileerde lekdrempels, geaccentueerd door rocailles als sluitstenen en lekdrempelconsoles. In de pui onderscheiden de zijvensters zich door een rijkelijk met rocailles bewerkt middenkalf. De spiegelboogdeur met ovaal bovenlicht, is gevat in een zelfde omlijsting met neuten en rocaillesleutel, verrijkt met een sierlijke smeedijzeren waaier. De ovale oeils-de-boeuf met een smeedijzeren tracering van de mezzanine, zijn gevat in een geprofileerde, kwartholle omlijsting met rocailles. Eenzelfde oeil-de-boeuf doorbreekt de rijk gesculpteerde, attiek met kwabben, druipsteenpanelen, voluten, rocailles, geprofileerde waterlijsten en een kuifstuk. De ijzeren parapetten van de bovenvensters dateren van omstreeks 1900; de puivensters zijn verlaagd met verlies van de lekdrempels en de getoogde, getraliede keldermonden.

  • ASAERT G. 2005: Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Zwolle en Antwerpen, 363-366.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Den Beer [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4042 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.