Den Beer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 21, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Beer

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Den Beer: voorgevel en daken
gelegen te Grote Markt 21 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voornaam burgerhuis met een gevelfront in rococostijl uit blauwe hardsteen, daterend uit het tweede tot het derde kwart van de 18de eeuw. Deze laatste behoort tot de meest zuivere en geëlaboreerde voorbeelden van rococo-gevelarchitectuur in de Antwerpse binnenstad.

Voor het eerst vermeld in 1346, kwam “Den Beer” in 1518 in het bezit van het Smedenambacht, dat hier in 1566 een nieuw gildehuis liet bouwen. Dit werd in 1589 wegens financiële problemen openbaar verkocht, en verworven door Maarten della Faille (1545-1620), heer van Nevele. De bouw van het huidige gevelfront is toe te schrijven aan de adellijke familie Goubau, die eigenaar was van “Den Beer” van 1710 tot het einde van de 18de eeuw. Uit de nalatenschap van Jacobus en Antonia Goubau-Charliers, kwam het pand in 1742 in het bezit van hun kinderen Michiel, Sara-Maria en Isabella Goubau. In 1752 erfde Hun neef Joannes Michiel Goubau het huis, dat in 1755 werd bewoond door de zilversmid Antoni Goubau. Deze was nog steeds eigenaar in 1796.

Diephuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën, drie bouwlagen en een mezzanine, onder een achteraan afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). De markante lijstgevel heeft een verzorgd parement uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed, beantwoordt de opstand aan een drieledig schema, opgebouwd uit de pui, de twee bovenverdiepingen en de mezzanine. De pui wordt gemarkeerd door de plint en de geprofileerde puilijst op rocailleconsoles, de mezzanine is gevat tussen de architraaf en de geprofileerde kroonlijst eveneens op rocailleconsoles. Een attiek in de vorm van een weelderig golvend fronton vormt de bekroning. Axiaal van opzet, is de compositie verder opgebouwd uit regelmatige registers van hoge steekboogvensters. Deze zijn gevat in geprofileerde omlijstingen met kwarthol beloop op individuele, geprofileerde lekdrempels, geaccentueerd door rocailles als sluitstenen en lekdrempelconsoles. In de pui onderscheiden de zijvensters zich door een rijkelijk met rocailles bewerkt middenkalf. De spiegelboogdeur met ovaal bovenlicht, is gevat in een zelfde omlijsting met neuten en rocaillesleutel, verrijkt met een sierlijke smeedijzeren waaier. De ovale oeils-de-boeuf met een smeedijzeren tracering van de mezzanine, zijn gevat in een geprofileerde, kwartholle omlijsting met rocailles. Eenzelfde oeil-de-boeuf doorbreekt de rijk gesculpteerde, attiek met kwabben, druipsteenpanelen, voluten, rocailles, geprofileerde waterlijsten en een kuifstuk. De ijzeren parapetten van de bovenvensters dateren van omstreeks 1900; de puivensters zijn verlaagd met verlies van de lekdrempels en de getoogde, getraliede keldermonden.

  • ASAERT G. 2005: Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Zwolle en Antwerpen, 363-366.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.