Begijnhofkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Overijse
Deelgemeente Overijse
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof zonder nummer, Overijse (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Overijse (actualisaties: 18-09-2006 - 19-09-2006).
  • Adrescontrole Overijse (adrescontroles: 18-07-2007 - 18-07-2007).
  • Inventarisatie Overijse (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhofkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Begijnhofkapel

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-1951.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Begijnhofkapel en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-1951.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Begijnhof Mariadal reeds geciteerd in 1267. Heden blijft slechts de buiten gebruik gestelde kapel over, gelegen bij de IJse, op een karakterloos, geürbaniseerd plein, hoewel de kapel en omgeving ook als landschap zijn beschermd.

Moeilijk dateerbaar gebouw van bak- en zandsteen, bekroond met een leien klokkenruiter. Meerdere bouwcampagnes, af te lezen in naden en verschillen in het metselwerk.

Eénbeukige ruimte met rechte sluiting. Verschillende ordonnantie in beide langsgevels. Duidelijke naad in de blinde derde travee van de zuidgevel; spitsboogvensters van zandsteen en een rondboogdeur met druiplijst. Noordgevel met een afschuining van een zandstenen plint op grondhoogte ten oosten; spitsboogvensters en steunberen. Westgevel voorzien van een rondboogdeur als in de zuidergevel en van een steekboogvenster in de top.

Binnenruimte, overdekt door een tongewelf, van acht traveeën aangeduid door met stucwerk versierde trekbalken; boven het doksaal het opschrift "Sub R: admd: I: B: Meert pastore in isca superio ri anno 1745"; dit bouwjaar zou ook de westelijke traveeën kunnen dateren.

Mobilair. Grafstenen van Aleydis van Brabant († 1307), van Heldigis († 1302) en van A. Lovepius Gheel († 1637).

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Overijse

Begijnhof, Begijnhofplein, Brusselsesteenweg, Fezelarenstraat, Gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat, J....

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.