erfgoedobject

Brasserie du Béguinage

bouwkundig element
ID
40433
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40433

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Brouwerij Brasserie du Béguinage
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Brouwerij uit de tweede helft van de 19de eeuw, opgericht als "Brasserie du Béguinage", later deel van brouwerij De Page. De installaties werden verwijderd, maar de verschillende fases van het brouwproces zijn nog afleesbaar in zowel het interieur als het exterieur.

Historiek

Volgens de inventarisatie van 1975 dateerde de brouwerij van begin 19de eeuw, waarbij er nog enkele oudere onderdelen aanwezig zouden zijn van een oudere 18de-eeuwse brouwerij. Kadasteronderzoek weerlegt evenwel deze stelling. Het eerste gebouw hier werd kadastraal geregistreerd in 1871. De brouwerij werd in 1870 gebouwd en in gebruik genomen door Guillaume Van Billoen (of Vanbilloen, verschillende schrijfwijzen in het kadaster). Waarschijnlijk was het een hoeve met brouwerij. In 1876 werd het ensemble trouwens vergroot met een nieuw hoevegebouw. Hierna ondergingen de gebouwen nog verschillende vergrotingen eind 19de eeuw. Op een rekening gedateerd in 1895 staat de brouwerij afgebeeld, zoals ze er vandaag nog steeds uitziet. Volgens het opschrift was de "Brasserie du Béguinage" gespecialiseerd in "Erune, Faro & Lambic". De brouwerij nam zijn water af aan de nabijgelegen begijnenborre wat meermaals zorgde voor een conflict tussen de brouwerij en het Bureel voor Weldadigheid, die het begijnhof beheerde.

Beschrijving

Min of meer lang rechthoekig bakstenen volume, loodrecht op de J. Bt. Dekeyserstraat ingeplant met de langste gevel gericht op het Begijnhofplein.

Verankerde geschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen onder een pannen zadeldak (met verdwenen dakkapellen) met drie luchtstraten of brouwerijdaken. Het linkse deel (kadastraal geregistreerd in 1880), in de oude inventaris foutief beschreven als het oudste deel, wordt door een bouwnaad afgescheiden van de rechtse helft (kadastraal geregistreerd in 1871). Aan de J. Bt. Dekeyserstraat twee traveeën en een afgesnuite hoek, gevolgd door drie traveeën aan het Begijnhofplein tot aan de bouwnaad. Rechthoekige deur- en vensteropeningen (op drie na volledig of gedeeltelijk dichtgemetseld). Op de begane grond met hardstenen lekdrempels. Op de verdieping met een bakstenen lekdrempel en een houten latei en bakstenen ontlastingsboog. In de derde travee aan het plein zijn de sporen zichtbaar van een vroegere rechthoekige poort met segmentboogvormige ontlastingsboog en houten latei. Onder de uitstekende dakrand rechte en overhoekse muizentand.

Rechterdeel met ingebouwde ronde schoorsteen met een door een kraag geaccentueerde kop. Dit deel is tweeënhalve bouwlaag hoog en telt negen traveeën aan het plein. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen dorpels en bakstenen ontlastingsbogen. Twee later ingebrachte rechthoekige poorten onder ijzeren I-lateien. In de derde travee bevindt zich een uitlaat voor het moutafval, met hieronder een hardsteen met het opschrift "BRASSERIE". De bakstenen lekdrempels van de bovenste muuropeningen lopen door als waterlijst. De zijgevel wordt gekenmerkt door aangepaste rechthoekige muuropeningen.

Evenwijdig hiermee rechthoekig volume onder zadeldak (kadastraal geregistreerd in 1876) en een volume onder lessenaarsdak.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling VI (Overijse), 1871/23, 1876/31,  1880/24 en 1890/34.
 • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
 • VAN SAN P. 2004: De Grote Oorlog 1914-1918 en Overijse, XXVste bijdrage tot de geschiedenis van het land tussen IJse en Lane, Overijse, 25.
 • VAN SAN P. 2018: Het begijnhof van Overijse met zijn kapel of kerk, mulieres religiosae en armenzorg 1264-2018, Overijse, 109.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Overijse

 • Is deel van
  J. Bt. Dekeyserstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brasserie du Béguinage [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40433 (Geraadpleegd op )