erfgoedobject

Afspanning De Bonte Os

bouwkundig element
ID: 40445   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40445

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning In de Bonte Os
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is aangeduid als beschermd monument Afspanning De Bonte Os
  Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1974

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse
  Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980

Beschrijving

Gebouw in het centrum van Overijse met een geschiedenis teruggaand tot de 16de eeuw, in bak- en zandsteenstijl.

Historiek

De Bonte Os was een patriciërswoning uit de 16de - 17de eeuw, een eerste vermelding van het gebouw dateert mogelijks van 1574, de naam zelf duikt op in 1702. In de 18de-19de eeuw was het een bekende afspanning onder de benaming 'Den Bonten Os'. Nadat de schuttersgilde tijdens de Franse Revolutie hun lokaal in het gemeentehuis moesten verlaten namen ze in de 19de eeuw hun intrek in de “Bonte Os” tot aan de Eerste Wereldoorlog. In 1962 wordt het gebouw door de gemeente Overijse gekocht en werd er het politiecommissariaat en de brandweerkazerne in ondergebracht. In 1984 werd het gebouw gerestaureerd en een jaar later werden de gemeentediensten er in ondergebracht. Na een enige tijd leegstand na het verhuis van de stadsdiensten naar De Vuurtoren werd het gebouw gerenoveerd in 2011 en ingericht als taverne, bezoekerscentrum en tentoonstellingsruimte rond de druivenstreek.

Beschrijving

Gelegen aan de sterk hellende Waversesteenweg, op de westzijde van het Justus Lipsiusplein. Onderkant van de gevel met linker gedeelte plint met inrijpoort aanzienlijk lager gelegen dan het rechter gedeelte. Zeven traveeën brede constructie met twee bouwlagen en een zadeldak (pannen). Baksteenbouw verrijkt met gebruik van zandsteen. Voormalige kruisvensters met posten van negblokken en dubbele ontlastingsbogen, doch nieuwe lateien en lekdrempels van arduin. In de verhoogde begane grond, naast de toegevoegde rechthoekige deur uit de 19de eeuw, een venster ter plaatse van een vroegere rondboogdeur van zandsteen, waarvan zichtbare overblijfselen. Links, zandstenen inrijpoort met imposten, sleutel en rondboogdruiplijst met erboven een laadvenster. Sterk verbouwde achtergevel met afgeschilferde gevelsteen met nog leesbaar "PVD/ANNO..." en naar verluidt voorheen met bouwjaar 1678. Schouderstukken en vermoedelijk vlechtingen. Gewijzigde recentere aanhorigheden op de binnenplaats achteraan.

 • VANDE PUTTE G. 1983: Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het Bonten Os-pand, Zoniën, jaargang VII, nummer 4, p. 148-155.
 • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Bron     : -
Auteurs :  Piens, Joachim
Datum  : 2013


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Overijse
  Begijnhof, Begijnhofplein, Brusselsesteenweg, Fezelarenstraat, Gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat...

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Afspanning De Bonte Os [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40445 (Geraadpleegd op 20-07-2019)