erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
40446
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40446
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse
    Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980

Beschrijving

Rijhuis met twee bouwlagen van vier traveeën onder zadeldak (kunstleien), met kern uit de 17de-18de eeuw doch aangepast. Beraapte voorgevelbepleistering met uitgespaarde hoekstenen. Verbouwde begane grond; rechthoekige bovenvensters in stucomlijstingen met doorlopende onderdorpels. Aandaken met vlechtingen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  : 1975

Aanvullende informatie

Midden 19de eeuw werd een bestaande woning opgesplitst in twee woningen. Eind 19de eeuw werden de percelen terug samengevoegd, in eigendom van herbergier en bakker Blanpain – Vancuycom. Mogelijk dateerde de beraping van de gevel uit deze periode. Bij een controlebezoek op 1/08/2019 waren grondige verbouwingswerken aan de gang. 

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling VI (Overijse), 1859/50 en 1898/149.
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum: 24-09-2019

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40446 (Geraadpleegd op 14-04-2021)