erfgoedobject

Rondbooginrijpoort

bouwkundig element
ID
40448
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40448
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rondbooginrijpoort
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Bij het begin van de P. I. Taymansstraat: rondbooginrijpoort met zandstenen omlijsting voorzien van imposten, verankerde sleutel en rondboogdruiplijst, daterend uit 17de-18de eeuw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :

Aanvullende informatie

Volgens G. Vande Putte dateerde de poort uit de 17de eeuw en bood ze toegang tot het Hof ten Spieghele.

 • VANDE PUTTE G. 1997 (?): Monumentale poort uit de 17de eeuw verdwenen te Overijse, De Serrist, 14 november 1997.
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Overijse

 • Is deel van
  P.I. Taymansstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rondbooginrijpoort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40448 (Geraadpleegd op )