Teksten van Dorpswoningen

Dorpswoningen (2019)

Twee rijwoningen met oudere kern, die tot het midden van de 19de eeuw één geheel vormden. De gecementeerde gevels sluiten aan bij de 19de-eeuwse basisbebouwing van het Just. Lipsiusplein. De splitsing in twee afzonderlijke woningen werd kadastraal geregistreerd in 1848. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw was nummer 11 in eigendom van de familie Rigaux, kunstschilders.

Breedhuizen van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), met doorlopende noklijn, vandaag met gedeeltelijk gewijzigde kroonlijsthoogte en dakvensters. De verankerde gevels zijn voorzien van een cementering en de rechthoekige muuropeningen hebben op de verdieping een geriemde omlijsting; vernieuwd schrijnwerk. Bij nummer 10 met hardstenen lekdrempels en bij nummer 11 lopen de lekdrempels door als kordon over de gevel. De cementering van nummer 10 is voorzien van schijnvoegen.

Op de gevel van nummer 11 hangen twee herdenkingsplaten met vermelding "Hier leefde en werkte Louis Rigaux kunstschilder 1887-1954" en "Hier leefde en werkte kunstschilder Jean Rigaux 1935-2008".

In de zichtbare zijgevel van nummer 10 zijn verschillende bouwsporen zichtbaar, zoals kalkzandstenen blokken en houten omlijstingen. Naast nummer 10 voetweg naar het achter het huizenblok gelegen straatje Kardaan.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling IV (Overijse), 1848/52 en 1874/17.

Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2019


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Dorpswoningen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/313207 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Dorpswoningen (1975)

Tweeverdiepingshuizen van elk drie traveeën onder zadeldak (pannen), met doorlopende noklijn; huidig aspect uit de 19de eeuw doch zijpuntgevel met vlechtingen wijzend op een oudere kern.

Gecementeerde voorgevels met fraaie houten kroonlijsten (19de eeuw); rechthoekige muuropeningen, op de bovenverdieping in stucomlijstingen.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Dorpswoningen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40449 (geraadpleegd op 13-04-2021)