erfgoedobject

Rustoord la Marquise

bouwkundig element
ID
40458
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40458
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rustoord la Marquise
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Overijse
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Heden "Rustoord la Marquise". Tweeverdiepingshuis onder pannen schilddak, met een nieuwe bakstenen voorgevel doch met een oudere kern aangeduid door de vlechtingen in de rechterzijgevel.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :

Aanvullende informatie

Kadasteronderzoek naar aanleiding van de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Overijse wees uit dat het pand in 1941 werd geregistreerd als "heropbouw van puinen" in eigendom van dokter Raphael Heylen – Dieudonné. De muurvlechtingen in de rechterzijgevel, die mogelijk wijzen op een oudere kern, zijn niet meer zichtbaar.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, afdeling IV (Overijse), 1941/21.
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Overijse

 • Is deel van
  Overijse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rustoord la Marquise [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40458 (Geraadpleegd op )