Blijdenborch

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 29, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Blijdenborch: ingangsomlijsting
gelegen te Grote Markt 29 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Spiegelboogpoort met een hardstenen omlijsting in Lodewijk XIV-stijl uit de eerste helft van de 18de eeuw, geïntegreerd in een nieuwbouwpand opgetrokken door het Stouwersgilde in 1995-1997.

De benaming “Blijdenborch” wordt voor het eerst vermeld in 1397. De huidige poort vormt het laatste restant van een traditioneel diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de 16de eeuw. De trapgevel van elf treden met een drieledige top, was verder opgebouwd uit registers van kruiskozijnen vanaf waterlijsten. Een rechthoekig drielicht met lager geplaatst middenluik tussen kruiskozijnen, doorbrak het eerste register van de drieledige, door omlopende waterlijsten gelede geveltop. In 1830 liet Guilielmus Henricus Van Haren het gebouw in neoclassicistische stijl aanpassen met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel. Bij deze ingreep kreeg de opstand een regelmatige ordonnantie van verkleinende, rechthoekige vensters op individuele lekdrempels en onderdorpels, teruggebracht tot vier traveeën. De geveltop werd ingekort en aangepast tot een bijkomende vierde bouwlaag met een klassiek hoofdgestel, onder een afgesnuite bedaking. In 1882 liet de loodgieter en blikslager Charles Helen (°Antwerpen, 1852) de drie benedenvensters door aannemer F. Dupuis verbouwen tot een winkelraam, met een ijzeren balkon als bekroning. Omstreeks 1925 maakte het winkelraam plaats maakte voor een winkelpui met middenportaal, en werd een vijfde bouwlaag onder een plat dak toegevoegd. Het Stouwersgilde liet het pand in 1995-1997 slopen en vervangen door de huidige nieuwbouw, waarvoor architect Paul Donné, verbonden aan de Stad Antwerpen, in 1989 het ontwerp tekende. Analoog aan de wederopgebouwde Vleeshuiswijk, refereert de sobere, eigentijdse baksteenarchitectuur van de puntgevel aan de traditionele bebouwing van de Grote Markt.

Spiegelboogpoort in een laat-barokke omlijsting uit blauwe hardsteen, met een geprofileerd, kwarthol beloop, neuten, imposten en voluutsleutel. Het getraliede bovenlicht wordt in de middenas onderdbroken door een bolle spiegel met voluut, en afgewerkt door een gestrekte, gekorniste waterlijst. In de kelder bevindt zich een natuurstenen zuil met een markant kapiteel, te dateren in de 15de eeuw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 838#466, 1882#1291 en 556#35, plannen 326#2424.
  • ASAERT G. 2005: Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Zwolle en Antwerpen, 378-382.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.