Teksten van Burgerhuis De Page

Burgerhuis De Page ()

Burgerwoning met gecementeerde gevel en mogelijk met oudere 18de-eeuwse kern. Deze woning maakte deel uit van de gesloopte brouwerij "De Page", gelegen ten zuiden in het Fezelarenstraat.

Historiek

De oude benaming van deze burgerwoning was volgens het onderzoek van Vande Putte het "Roodhuis". Een eerste vermelding dateert van 1488. Dit Roodhuis vormde vroeger samen met nummer 10 één geheel. Eind 18de eeuw werd de naam Roodhuis een laatste keer vermeld toen het goed in eigendom was van Jan-Baptiste Van Doren. Begin 19de eeuw was het woonhuis in handen van Eduard Van Billoen (? – kadastraal fout genoteerd als Vanbiloon). Deze brouwersfamilie was in de 19de eeuw ook eigenaar van de voormalige Brasserie du Béguinage en de voormalige vrijheidscamme. Later overgenomen door de familie De Page (ook geschreven als Depage).

Aan beide zijden van de huidige Fezelarenstraat waren de bedrijfsgebouwen van de brouwerij gelegen. Rond 1900 was de brouwerij in handen van Jean De Page – Taymans die de gebouwen achter de woning deels sloopte en herbouwde. Bijkomend werd er door perceelwijzigingen een nieuwe ruimere binnenkoer gemaakt.  Brouwerij De Page brouwde van circa 1850 tot 1962 onder andere lambiek. Vandaar dat de Fezelarenstraat vroeger ook "Pagestrekke" werd genoemd. Aan de oostzijde van de Fezelarenstraat resten nog gebouwen die vroeger gebruikt werden door de brouwerij (kuipershuis, magazijnen en koelruimte). De gebouwen ten westen van de Fezelarenstraat, achter de woning, zijn eind jaren 1990 gesloopt en vervangen door een nieuwbouwproject.

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gecementeerde gevel met schijnvoegen en rechthoekige muuropeningen, op de bovenverdieping op een doorlopende waterlijst en met geriemde omlijstingen; vernieuwd schijnwerk. In de nog deels bewaarde linker zijgevel is nog een schouderstuk zichtbaar.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling VI (Overijse), 1900/117.
  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
  • S.N. 1994: Brouwerijen, van water tot bier, Onuitgegeven brochure Open Monumentendag 11 september 1994, Overijse.
  • VANDE PUTTE G. 1995: Rond het Roodhuis en het Pagestrekke, Zoniën 19.3, 121-130.
  • VANDE PUTTE G. 1995: Rond het Fezelarenstraatje en Mariendal of waarnaar het Pagestrekke je al niet leiden kan, Zoniën 19.4, 190-199.
  • VANDE PUTTE G. 2003: Het brouwershof en het geslacht de Page. Van brouwerij tot bejaardenflats, Zoniën 27.1, 1-23.

Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Burgerhuis De Page [online], https://id.erfgoed.net/teksten/313386 (geraadpleegd op )


Dorpswoning ()

Kan voorheen met nummer 10 een groot goed hebben uitgemaakt. Heden gecementeerd tweeverdiepingshuis onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Rechthoekige muuropeningen. Gecementeerde linkerzijpuntgevel met schouderstukken.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Burgerhuis De Page [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40465 (geraadpleegd op )