De Witten Helm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Drye Conynkens en Drye Croontkens
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 35, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument De Witten Helm

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Witten Helm

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eertijds twee huizen, "Drye Conynkens" en "Drye Croontkens". In 1906 werd besloten tot de heropbouw van de huidige "Witten Helm" in neorenaissancestijl naar ontwerp van bouwmeester Louis Hamaide.

Hoekhuis van vier verdiepingen onder zadeldak (leien). Gevels van respectievelijk vier en twee traveeën, met parementen van blauwe hardsteen. Zuidgevel afgewerkt met in- en uitgezwenkte top met vleugelstukken, obelisken en bolornamenten, bekroond met driehoekig fronton, waaronder bas-reliëf met witte gehelmde krijgerskop. Op de benedenverdieping, brede korfboogarcade met archivolten op kraagstukken. De aanduiding van de bouwlagen gebeurt door middel van de gekorniste pui, kroon- en waterlijsten en de doorlopende baksteenversiering op de borstweringen van de derde bouwlaag. Blinde boogvelden met ruiten, arabesken en cartouches boven de stenen kruiskozijnen van derde en vierde bouwlaag. Verticale ritmering door pilasters op de penanten, gedecoreerd met beslagmotieven, leeuwenmaskers en wortels. Gelijksoortige gevelindeling in de twee traveeën brede zijgevel afgelijnd door een kroonlijst.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1905#125.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.