erfgoedobject

Den Beerendans

bouwkundig element
ID
4049
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4049

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Den Beerendans
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “Den Beerendans”, dat in kern mogelijk opklimt tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in neoclassicistische stijl werd aangepast omstreeks 1830. Het pand dat tot de stadseigendommen aan de IJzerenbrug behoorde, werd in 1550 levenslang verhuurd, en in 1554 verkocht aan Bertelmeeus Bertels. In 1591 kwam “Den Beerendans” in het bezit van de koopman Franchoys van Dijcke, de vader van de schilder Antoon Van Dyck (1599-1641), die hier in 1599 geboren werd. De aanpassing in neoclassicistische stijl gebeurde vermoedelijk samen met de achter aanpalende huizen “De Roode Schuit” en “Het Beukenhooft” aan de Handschoenmarkt, waarvan de opstand oorspronkelijk identiek was. De werken betroffen het aftoppen van de vermoedelijke trapgevel tot lijstgevel onder een afgesnuite bedaking. Mogelijk werd de opstand volledig heropgebouwd in een gewijzigde ordonnantie, zonder de oorspronkelijke insteekverdieping.

Diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), dat aanleunt tegen een getuit aandak met muurvlechtingen. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een verbouwde pui. Oorspronkelijk onderscheidde de later ingekorte eerste verdieping zich door een gevelbreed balkon met smeedijzeren borstwering. Verder rondboogvensters met een profileerde booglijst op doorgetrokken imposten. De bovenste twee verdiepingen bestaan uit registers van rechthoekige vensters op individuele lekdrempels De smeedijzeren borstweringen uit de bouwperiode hebben een patroon van vervlochten halve cirkels. Een klassiek hoofdgestel met een vernieuwde houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Gedenkplaat uit blauwe hardsteen met opschrift: "Geboortehuis/ van/ Antoon/ Van Dyck/ kunstschilder/ 1599-1641". Achtergevel: trapgevel.

  • ASAERT G. 2005: Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Zwolle en Antwerpen, 149-152.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Den Beerendans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4049 (Geraadpleegd op 09-05-2021)