Teksten van Semigesloten hoeve

Semigesloten hoeve (2017)

Semigesloten hoeve uit het midden van de 19de eeuw, gebouwd in opdracht van Jean Hernalsteens.

Witgeschilderde bakstenen gebouwen met gepikte pinten onder pannen zadeldak rond een deels gekasseid erf. Ten noorden boerenhuis (nok loodrecht op de straat), haaks hierop een dwarsschuur, met evenwijdig tegen de straat kleine stallen. Erf toegankelijk aan de straat door een poort en een kleine deur tussen de stal en het woonhuis. Ten zuiden is het erf afgesloten door een lage bakstenen muur. Ten westen restanten van de oorspronkelijke boomgaard.

Verankerd boerenhuis van vijf traveeƫn en twee bouwlagen onder zadeldak. Aan het metselwerk te zien lijkt het boerenhuis verhoogd met een extra bouwlaag. Rechthoekige beluikte muuropeningen met blauwe hardstenen dorpels; vernieuwd schrijnwerk. Links naast het boerenhuis lager bijgebouw, eveneens verbonden met de schuur. Dwarsschuur met een korfboogpoort. Zijgevels met aandaken, vlechtingen en topstuk. Voorts rechthoekige muuropeningen. In de linkerzijgevel eveneens korfboogpoort (later ingebracht?). Tegen de straat twee kleine stalvolumes onder zadeldakje. In de meest linkse zijgevel van de stal gevelniskapel, bekroond met kruis, en zonder beeld.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, afdeling III (Overijse), 1848/109.

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203234 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Semigesloten hoeve (1975)

Semigesloten hoeve uit einde 19de eeuw. Witgekalkte gebouwen van baksteen onder pannen zadeldaken. Muuropeningen van baksteen of afgewerkt met arduin. Aandak van de dwarsschuur met vlechtingen en topstuk, behouden van een oudere kern. Niskapelletje in de zijgevel van de stal.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in Belgiƫ, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40490 (geraadpleegd op 13-04-2021)