Teksten van Gesloten hoeve

Gesloten hoeve (2017)

Gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met verschillende wijzigingen in de 20ste eeuw.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) en het primitief kadaster (circa 1825) was er al een hoeve met losse bestanddelen rond een rechthoekig erf aangeduid, circa 1825 in eigendom van Emanuel Desmet. Een totale reconstructie van de hoeve werd kadastraal opgetekend in 1874 in eigendom van Jean – Joseph Stouffs - Desmeth. De hoeve werd nu een nagenoeg gesloten hoeve. Dit dus in tegenstelling tot wat vermeld werd bij de eerste inventaris van 1975, toen de hoeve gedateerd werd eind 18de- begin 19de eeuw, mogelijk zijn er wel nog elementen bewaard uit deze periode in het interieur (?). Begin 20ste eeuw werden de gebouwen nog uitgebreid tot een volledig gesloten hoeve, met uitzondering van de opening in de oostelijke hoek.

Ten noorden het boerenhuis (nok loodrecht op de straat) met evenwijdig hiermee ten zuiden de langsschuur, ten westen aan de straat lange vleugel met poort en evenwijdig hiermee ten oosten de stallen. Ten noordoosten van de hoeve recente loodsen.

Straatvleugel van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak met steekboogvormige inrijpoort met een blauwe hardstenen omlijsting (mogelijk uit de 18de eeuw). De straatgevel is gecementeerd en geschilderd. Erfgevel met rechthoekige muuropeningen, twee deuren met een vlakke hardstenen omlijsting en gewijzigde poort (I-latei).

Boerenhuis van vijf traveeën en oorspronkelijke één bouwlaag, later verhoogd met een tweede bouwlaag. Op een oude prentkaart (niet gedateerd) is te zien dat het boerenhuis nog maar één bouwlaag heeft met kleine muuropeningen met diefijzers en aandaken en een dakbedekking van stro. Vandaag rechthoekige muuropeningen met blauwe hardstenen dorpels. Deur in een vlakke hardstenen omlijsting (ook een nieuw ingebrachte deur); vernieuwd schrijnwerk. Gecementeerde straatgevel. In het verlengde lagere aanbouw met gewijzigde muuropeningen.

Stallen onder pannen zadeldak tussen aandaken met vlechtingen en uilengat. Langsschuur van zes traveeën onder een afgewolfd dak (kunstleien). Steekboogpoort met een omlijsting van blauwe hardsteen. Volgens de eigenaar was de schuur gedateerd "1725". In de erfgevel rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, afdeling III (Overijse), 1874/33 en 1908/52.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • VANDENBOSCH H. 1978: Over Yssche Verleden - Overijse Heden, Overijse.
  • Mondelinge informatie verkregen van de eigenaar (11 juni 2015).

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203236 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Gesloten hoeve (1975)

Gesloten hoeve uit einde 18de, begin 19de eeuw. Steekbooginrijpoort van gefrijnd arduin opgenomen in een hoevegebouw onder zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Boerenhuis (nok loodrecht op straat) van vijf traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak (pannen), uit begin 19de eeuw. Baksteenbouw met gebruik van arduin en met een gecementeerde plint. Rechthoekige vensters met boven- en onderdorpels van arduin en rechthoekige deur met arduinen omlijsting. Gelijkaardige vensters in de achtergevel met strekse ontlastingsboog. Kunstleien bekleding tegen de straatgevel.

Stal tegenover het poortgebouw, van baksteen onder zadeldak (pannen) afgewerkt met vlechtingen. Langsschuur van baksteen onder wolfsdak (pannen), met een steekboogpoort van gefrijnd arduin zoals de inrijpoort.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40493 (geraadpleegd op 11-04-2021)