erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
40498
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40498

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gesloten hoeve voornamelijk uit begin 20ste eeuw, gelegen in het nog landelijke gehucht Reutenbeek. 

Historiek

De hoeve stond al weergegeven op primitief kadaster (circa 1825) in eigendom van Philippe Puyts. In 1905 werd er een gedeeltelijke reconstructie opgetekend in eigendom van Henri Antoine Taymans – Puyts. De hoeve die daarvoor nog bestond uit twee evenwijdige vleugels, werd toen een gesloten hoeve zoals vandaag zichtbaar. Mogelijk bezit het woonhuis nog een oudere kern, de andere gebouwen zijn allemaal begin 20ste-eeuws.

Beschrijving

Grotendeels verankerde en deels witgeverfde bakstenen gebouwen rond een geplaveid erf. Schuur ten noorden (loodrecht op de straat), evenwijdig hiermee ten zuiden het boerenhuis. Ten westen stallen en het erf wordt aan de straat afgesloten met kleinere stallen of bijgebouwen.

Boerenwoning van één bouwlaag onder een zadeldak (deels kunstleien, deels pannen). Westelijke helft met zijpuntgevel met aandak en topstuk. Beluikte rechthoekige vensters met diefijzers aan de zuidzijde. Oostelijk deel vernieuwd met nieuw parement en dak, mogelijk had dit stuk in het verleden een lemen bovenbouw.

Lage stal onder zadeldak (verdwenen laadvenster) met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Langsschuur onder afgewolfd zadeldak (pannen), gedateerd 1903 in de puntgevel. Rechthoekige inrijpoort onder ijzeren latei. Een laag bijgebouw of stallen onder lessenaarsdak (golfplaten) sluit het erf van de straat af. Toegang tot het erf via een ijzeren hek.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Legger bij het primitief kadaster Overijse, afdeling III (Overijse), sectie I, circa 1825.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling III (Overijse), 1905/115.

Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2019


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40498 (Geraadpleegd op 23-06-2021)