Het Stoelken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Stoeltken
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 6, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Stoelken en Stoeltken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Het Stoelken: voorgevel en daken
gelegen te Grote Markt 6 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis, vier traveeën en drie bouwlagen + insteekverdieping, onder zadeldak (roofing) uit de 16de eeuw (circa 1554).

Merkwaardige gecementeerde en beschilderde tuitgevel met muurankers, in traditionele stijl, met gebroken gevellijn veroorzaakt door een zwenking van de rooilijn. De uitgesproken knik in de benedenverdieping vervaagt naar de top toe, laatstgenoemde met een deels gekrulde, deels afgelijnde contour (verbouwing?) en gebogen frontonbekroning. Rechthoekige aangepaste muuropeningen: enkel deze in de top bleven vrij intact: rechthoekige en lager geplaatst luikgat geflankeerd door beluikte kloosterkozijnen. Begane grond met laatgotische arcade van gedrukte spitsbogen in geprofileerde omlijsting, geordonneerd door driekwartzuiltjes op hoog basement.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.