erfgoedobject

Windmolen De Pauselijke Zoeaaf

bouwkundig element
ID
40551
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40551
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Windmolen eigendom van de heer van Pamel; een windmolen wordt er reeds vermeld in de 14de eeuw, in 1789 vervangen door een nieuwe zogenaamd "van de Pauselijke zoeaaf".

Mooi gelegen houten windmolen uit de tweede helft van de 18de eeuw waarvan de volledige balkenconstructie met mansardedak nog overeind staat op een kleine aarden ophoging. De gedeeltelijke afbraak begon circa 2 jaar geleden met onder meer het verwijderen van de resterende beplanking. Naar verluidt volledige afbraak in de lente van 1972, ondanks de wettelijke bescherming.

Verlaten éénlaags molenaarshuis van zeven traveeën onder zadeldak (pannen) met uitgewerkte houten modillons, door gevelankers gedateerd 1779; steekboogvormige vensters en deur, sommige in omlijstingen van sterk verweerde plaatselijke zandsteen met zware negblokken en andere in omlijstingen van gesinterde steen; behouden luiken met oorspronkelijke hengsels; sommige omlijstingen onder meer van de deur werden weggebroken. Binnenin, zolderingen van kinder- en moerbalken met afgeschuinde kanten. Rechterzijgevel met rondboognis en kruis van sintersteentjes en linkerzijgevel met vlechtingen.

Aanpalend dienstgebouwtje uit de 19de eeuw.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :

Aanvullende informatie

De Keirekensmolen en de molen van de Pauselijke Zoeaaf zijn twee verschillende molens, zij het dat voor beide molens de laatste (actieve) eigenaars de broers Van Nuffel waren.

Meer informatie over de Keirenkensmolen: http://hdbr.be/AZ/K/OKEIREKEM.htm

Meer informatie over de molen van de Pauselijke Zoeaaf: http://hdbr.be/AZ/D/ODPZOEAAF.htm

Auteurs : Moreels, Koen
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Windmolen De Pauselijke Zoeaaf [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40551 (Geraadpleegd op )