erfgoedobject

Kasteel van Strijtem en aanhorigheden

bouwkundig element
ID
40563
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40563

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1682 wordt het goed, bij de aankoop door Jacques Fariau beschreven als een kasteel met vijver, aanhorigheden en neerhof. Begin 18de eeuw vererfd door de familie van Volden, wordt het domein in hun voordeel in 1768 tot baronie verheven; in 1788 vervalt het door huwelijk aan H.L.A. de Failly, wiens afstammelingen het kasteel tot in 1935 bewonen. Een beschrijving van 1815 vermeldt een omgracht, langs twee bruggen toegankelijk U-vormig gebouw voorzien van trapgevels en een toren.

Het huidige kasteel met U-vormige plattegrond, twee bouwlagen en leien schilddaken heeft hoogstwaarschijnlijk achter de in de 19de en 20ste eeuw gecementeerde gevels de oorspronkelijke bak- en zandstenen constructie uit de 17de eeuw behouden; de grachten werden echter gedempt (nog sporen ervan zichtbaar aan de haakse vleugels), de vensters werden aangepast en van de trapgevels blijft geen zichtbaar spoor over. Hoofdvleugel afgedekt met een schilddak (leien), aan de binnenplaatszijde uitlopend op een plat dak, waarin rechts de bovenbouw van een slanke vierkante toren uitsteekt; laatstgenoemde met een van windwijzer voorzien gebogen tentdak (leien) en gecementeerde gevels met kleine vensters en gedichte steigergaten; de onderbouw werd volledig in de gevelcompositie geïntegreerd. Deze voorgevel van vijf traveeën is horizontaal geleed door de kroon- en puilijst en door het cordon van de onderdorpels der bovenvensters en wordt verticaal gemarkeerd door het middenrisaliet. Rechthoekige vensters (19de-eeuws uitzicht), het middenbovenvenster bekroond met een fronton en het wapenschild der familie de Pailly; versierde deuromlijsting met barokke inslag: geringd en geprofileerd rondboogbeloop met neuten en imposten, bekroond met een door volutes gedragen en vermoedelijk achteraf gedicht en met ineengestrengelde initialen C F versierd oculus voorzien van imposten, sleutel en druiplijst. Met groen begroeide achtergevel voorafgegaan door een terras. Korte haakse vleugels onder schilddaken met houten dakkapellen (leien); gecementeerde gevels met rechthoekige vensters en rechts een rondboogpoort.

In de Evenepoelstraat rest de nu buiten gebruik zijnde kasteelpoort in een bakstenen omheiningsmuur; rondboogvormige doorgang ingeschreven in een geringde omlijsting van arduin geflankeerd door pilasters en bekroond met een fronton; bouwjaar "Anno 1788" op de sluitsteen. Rechts ervan, de voormalige schapenstal van baksteen met een zadeldak (kunstleien), en een met vlechtingen afgewerkte zijpuntgevel. Links, de voormalige paardenstallen met pannen schilddaken, uit de 19de eeuw. Bakstenen gevels geritmeerd door blinde rondbogen.


Bron     : DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein van Strijtem

  • Is gerelateerd aan
    Koetshuis Kasteel Van Strijtem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kasteel van Strijtem en aanhorigheden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40563 (Geraadpleegd op )