erfgoedobject

Hoeve Hof ten Gehuchte

bouwkundig element
ID
40601
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40601

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof ten Berg
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Hof ten Berg
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Hoeve Hof ten Berg: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Hof ten Berg
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Nog vrij landelijk gelegen hoevesite met weilanden en boomgaarden rondom, aan de zijde van de Gehuchtstraat afgeboord met een haag en met een gekasseide oprit. Ommuurde (moes)tuin ten westen.

Historiek

De hoeve werd kadastraal geregistreerd in 1849, in de gesloten vierkantsvorm die tot op vandaag op de kadasterplannen herkenbaar is, als nieuwe constructie voor François Van Keerberghen, landbouwer. Ze is ingetekend nabij een perceel dat op de kadasterkaart als 'thoftenberg' wordt aangeduid.

Bij de eerste kadastrale mutatie in 1865 wordt het eigendom, nog steeds in handen van François Van Keerberghen, opgesplitst in een huis en een 'oliepaerdemolen'.

In 1885 is de hoeve eigendom van Judocus Van Keerberghen en verliest de molen zijn functie. In 1953 is de hoeve eigendom van Jean-Baptiste Van Cutsem-Van Keerberghen. Al die tijd wijzigt de kadastrale grondvorm niet of nauwelijks.

De hoeve werd als monument beschermd in 1976, omdat ze bedreigd werd door een verkaveling.

In 2005 werd het goed gerestaureerd en omgevormd tot woningcomplex met negen wooneenheden. De tweede onverharde toegangsweg ten westen, met smeedijzeren poort aan Hof ten Berg, werd na de restauratie aangelegd op de plaats waar volgens oude luchtfoto's een oude toegangsweg gelegen was.

Beschrijving

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen met sporadische verwerking van zandsteen, van één tot twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken (zwarte en rode pannen), gegroepeerd rondom een deels gekasseid erf.

Inrijpoort opgenomen in de stalvleugel aan de Gehuchtstraat. Op de westzijde boerenwoning van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag, voorzien van rechthoekige, oorspronkelijk beluikte vensters en een deuromlijsting in hardsteen.

Stallen op de noordzijde en een langsschuur en wagenhuis op de oostzijde. Laatstgenoemde geritmeerd door bakstenen korfbogen op vierkante pijlers.

 • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000473, Hoeve Hof ten Berg, historische nota bij restauratiedossier.
 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Genesius-Rode, eerste afdeling 1849/4, 1902/5, 1923-24/63, 1928/17, 1931/21, 1953/18.

Auteurs: De Houwer, Veerle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De hoeve werd voorheen benoemd als Hof ten Berg, maar dit is vermoedelijk niet correct en ontstond mogelijk vanuit verwarring met het nabijgelegen Hof ten Berg. De vermelding 'thoftenberg' was op de primitieve kadasterkaart immers al weergegeven op een ander perceel in de omgeving en dit dus voordat de hoeve werd gebouwd. In literatuur wordt naar de hoeve verwezen als Hof ten Gehuchte.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief kadaster Sint-Genesius-Rode, afdeling I, sectie B.
 • THEYS C. 1960: Geschiedenis van Sint-Genesius-Rode, Brussel, 1960, 264.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Hof ten Gehuchte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.