Hoeve Hof ten Berg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Sint-Genesius-Rode
Deelgemeente Sint-Genesius-Rode
Straat Gehuchtstraat
Locatie Gehuchtstraat 119, Sint-Genesius-Rode (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Genesius-Rode (actualisaties: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Adrescontrole Sint-Genesius-Rode (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Herinventarisatie Sint-Genesius-Rode (geografische herinventarisatie: 01-10-2010 - 02-03-2015).
  • Inventarisatie Sint-Genesius-Rode (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Hof ten Berg

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof ten Berg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Hoeve Hof ten Berg: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nog vrij landelijk gelegen hoevesite met weilanden en boomgaarden rondom, aan de zijde van de Gehuchtstraat afgeboord met een haag en met een gekasseide oprit. Ommuurde (moes)tuin ten westen.

Historiek

De hoeve werd kadastraal geregistreerd in 1849, in de gesloten vierkantsvorm die tot op vandaag op de kadasterplannen herkenbaar is, als nieuwe constructie voor François Van Keerberghen, landbouwer. Ze is ingetekend nabij een perceel dat op de kadasterkaart als 'thoftenberg' wordt aangeduid.

Bij de eerste kadastrale mutatie in 1865 wordt het eigendom, nog steeds in handen van François Van Keerberghen, opgesplitst in een huis en een 'oliepaerdemolen'.

In 1885 is de hoeve eigendom van Judocus Van Keerberghen en verliest de molen zijn functie. In 1953 is de hoeve eigendom van Jean-Baptiste Van Cutsem-Van Keerberghen. Al die tijd wijzigt de kadastrale grondvorm niet of nauwelijks.

De hoeve werd als monument beschermd in 1976, omdat ze bedreigd werd door een verkaveling.

In 2005 werd het goed gerestaureerd en omgevormd tot woningcomplex met negen wooneenheden. De tweede onverharde toegangsweg ten westen, met smeedijzeren poort aan Hof ten Berg, werd na de restauratie aangelegd op de plaats waar volgens oude luchtfoto's een oude toegangsweg gelegen was.

Beschrijving

Gesloten hoeve met bakstenen gebouwen met sporadische verwerking van zandsteen, van één tot twee en een halve bouwlaag onder zadeldaken (zwarte en rode pannen), gegroepeerd rondom een deels gekasseid erf.

Inrijpoort opgenomen in de stalvleugel aan de Gehuchtstraat. Op de westzijde boerenwoning van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag, voorzien van rechthoekige, oorspronkelijk beluikte vensters en een deuromlijsting in hardsteen.

Stallen op de noordzijde en een langsschuur en wagenhuis op de oostzijde. Laatstgenoemde geritmeerd door bakstenen korfbogen op vierkante pijlers.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000473, Hoeve Hof ten Berg, historische nota bij restauratiedossier.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Genesius-Rode, eerste afdeling 1849/4, 1902/5, 1923-24/63, 1928/17, 1931/21, 1953/18.

Bron: -

Auteurs: De Houwer, Veerle

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Gehuchtstraat

Gehuchtstraat (Sint-Genesius-Rode)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.