Teksten van Villa La Jeannerie

Villa La Jeannerie 2015 ()

Villa 'La Jeannerie' werd volgens goedgekeurde bouwaanvraag van 7 april 1936 gerealiseerd voor rekening van Alf. Lauwers naar ontwerp van Victor Bourgeois, één van de spilfiguren van de modernistische beweging in België. 'La Jeannerie', door Pierre Louis Flouquet in zijn monografie over Bourgeois omschreven als 'demeure souriante et facile à vivre', is één van de weinige werken van Belgische architecten die in de toonaangevende 'Encyclopédie de l'architecture nouvelle' van Alberto Sartoris voorkomen.

De villa is een eindje van de straat gelegen in een omhaagde tuin met onverharde oprit. Ze is sober en functioneel opgevat met witte beraapte gevels op een plint in breuksteen, onder platte daken en met eenvoudige rechthoekige vensters. Boven de overluifelde voordeur, centraal in de voorgevel, was oorspronkelijk een voor de bouwperiode typerend groot vierkant venster in glasbouwstenen voorzien, dat nu is ingevuld met een gewoon venster. De villa is op een paar plaatsen in het terrein ingewerkt, wat tot uiting komt in het volumespel.

De oorspronkelijke plattegrond heeft de vorm van een geknikte rechthoek, waardoor de zuidgevel maximaal open is naar de tuin. De centrale hall aan de noordkant geeft toegang tot de leefruimtes. De ruime, dubbelhoge living aan tuinzijde wordt geflankeerd door een overdekt terras. Het lager gelegen gedeelte omvat een 'salle de jeux', de garage en de nutsruimten.

In 1978 werd de villa, die volgens foto's bij de toenmalige bouwaanvraag tot op dat ogenblik vrij goed bewaard was gebleven, verbouwd naar plannen van de architect Marcel Callié. De verbouwing betrof een uitbreiding van de bestaande living en het uitbreiden en afdichten van het overdekte terras aan tuinzijde. De voordeur werd verbreed en de typerende glasbouwstenen in het vierkante venster boven de voordeur werden vervangen door een gewoon raam. De ingrepen aan tuinzijde werden uitgevoerd in een zware architecturale vormentaal, die contrasteert met het oorspronkelijke ontwerp.

  • Gemeentearchief Sint-Genesius-Rode, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, bouwaanvragen, 7/4/1936.
  • BAUDIN A. 2005: Photography, Modern Architecture, and Design: The Alberto Sartoris collection, Lausanne, 66.
  • FLOUQUET P. L. 1952: Victor Bourgeois, Architectures 1922-1952, Brussel.
  • SARTORIS A. 1957: Encyclopédie de l'architecture nouvelle II, Milano, 680-681.

Auteurs:  De Houwer, Veerle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: De Houwer, Veerle: Villa La Jeannerie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/168746 (geraadpleegd op )


Villa La Jeannerie ()

Alleenstaand huis met beraapte gevels en breukstenen plint, van architect V. Bourgeois, circa 1933, typisch voor de bouwperiode.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Villa La Jeannerie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40618 (geraadpleegd op )