erfgoedobject

Gesloten hoeve Hof te Vosholen

bouwkundig element
ID
40641
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40641

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hof te Vosholen of Pachthof van Keerbergen, naar de laatste eigenaars. Heden een gemengd landbouwbedrijf in de vorm van een monumentale gesloten hoeve uit de tweede helft van de negentiende eeuw met bewaarde poel ten westen.

Al in de vijftiende was er sprake van een zekere "Jan van den Voshole, deeken ende canonic te Sout-Leeuwe"; in de zestiende eeuw werd de hoeve mogelijk bewoond door Hendrik De Greve en in de zeventiende eeuw was ze in handen van de familie Borremans, die de hoeve zelf exploiteerde. Over het uitzicht van de toenmalige hoeve zijn geen verdere gegevens bekend. Het was Anna Borremans (°1669) gehuwd met Adam De Smet, die het vaderlijke erf liet bebouwen met "huysingen, stallen, schueren...". De hoeve ging meestal over van vader op zoon; na de familie Borremans volgden de geslachten De Smet, Nerinckx en Van Keerbergen. Het was Philippe Joseph Nerinckx die de bouwvallige gebouwen liet vernieuwen in 1860, zie jaartal schuur.

Het huidige hof bestaat uit verankerde, bakstenen gebouwen van één tot twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, ingeplant rondom een gekasseid erf: het ruime woonhuis van elf traveeën ten oosten, stallen ten noorden en ten zuiden en een schuur ten westen. De erfgevels zijn gewit op een gepikte plint en vertonen rechthoekige muuropeningen onder een latei van blauwe hardsteen of van hout. De deur in het woongedeelte is gevat in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen. De achtergevel vertoont een gelijkaardig, eenvoudig uitzicht met beluikte en getraliede rechthoekige vensters, voorzien van dorpels van blauwe hardsteen. De buitenmuren van de stallen worden gemarkeerd door kleine rondboogvenstertjes.

De haaks op de straat ingeplante, tweebeukige langsschuur telt vijf traveeën en sluit aan bij het voor de regio karakteristieke uitzicht uit de tweede helft van de negentiende eeuw: een functioneel bakstenen gebouw onder pannen zadeldak met in de noordelijke puntgevel een eenvoudige rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld en in de top het bouwjaar 1860 en de initialen "PJN" (bouwheer Philippe Joseph Nerinckx, zie hoger) en "AVD" (echtgenote Albertine Van Dionant) aangebracht door middel van gesinterde baksteen. Inwendig wordt de schuur gemarkeerd door eenvoudige bakstenen zuilen op rechthoekige basis ter ondersteuning van de balkenstructuur.

  • DOM. VERLEYEN W. 1999: De wijk Brukom te Sint-Pieters-Leeuw, in Eigen Schoon en de Brabander, jaargang 82, nummers 4-6, 187-188.
  • S.N. 1975: Monumenten en Landschappen Sint-Pieters-Leeuw, uitgave Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw, 44-45.
  • VAN KEERBERGHEN J. 1982: De geschiedenis van het hof te Vosholen van 1635 tot heden, in Lewe, jaargang 2, nummer 4, 7-19.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve Hof te Vosholen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40641 (Geraadpleegd op )