Teksten van Neoclassicistisch herenhuis

Neoclassicistisch herenhuis ()

Neoclassicistisch herenhuis met dubbelhuisopstand op de hoek van Grote Pieter Potstraat en Haarstraat, volgens de bouwaanvraag uit 1852 gebouwd in opdracht van A. Van Campen. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Het betrof de aanpassing of heropbouw van een herenhuis in rococostijl uit het midden van de 18de eeuw, waarschijnlijk met een oudere kern. Negen traveeën breed, werd het gevelfront van dit laatste in de middenas gemarkeerd door een rijk bewerkte koetspoort en frontispice, en bekroond door een breed, driehoekig fronton. Oorspronkelijk slechts twee bouwlagen hoog, onderging het gebouw in de jaren 1950 een ingrijpende verbouwing tot rust- en verzorgingstehuis.

Gecementeerd hoekhuis waarin enkel het portaal een overblijfsel vormt van de toestand uit 1852. Rechthoekige koetspoort gevat in een hardstenen omlijsting op neuten, de latei en rechtstanden verlevendigd met spiegels, afgewerkt door een gestrekte waterlijst op voluutconsoles.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1852#669, 1851#352.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Neoclassicistisch herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/280736 (geraadpleegd op )


Neoclassicistisch herenhuis ()

Sterk verbouwd en gecementeerd hoekhuis waarin enkel de arduinen deuromlijsting een overblijfsel vormt van de toestand uit de 19de eeuw. Rechthoekige omlijsting op vlakke neuten. Latei en rechtstanden verlevendigd met spiegels. Sterk vooruitspringende waterlijst geschraagd door fraai uitgewerkte consoles.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Neoclassicistisch herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4065 (geraadpleegd op )