erfgoedobject

Gesloten hoeve Hof te Rome

bouwkundig element
ID
40688
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40688

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Hof te Rome", monumentale, heden semi-gesloten hoeve, gelegen op de grens met Sint-Anna-Pede, deelgemeente van Dilbeek.

Ofschoon de oudste delen van de huidige hoeve slechts opklimmen tot de tweede helft van de negentiende eeuw is er in 1250 onder de cijnslieden van Pede al sprake van een Johannes de Roma, volgens J. Verbesselt dezelfde als Johannes dictus de Roma, filius Th. Coleman vernoemd in een oorkonde van 1259. In de vijftiende eeuw was dit hof in handen van de Brusselse patriciërsfamilie De Coose.

Het huidige hof bestaat uit verankerde bakstenen gebouwen, meestal onder pannen zadeldak rondom een gekasseid erf. Aan de noordzijde wordt het erf begrensd door het poortgebouw en de woning, aan de oostzijde door de schuur van 1857 en aan de zuid- en westzijde door stallen en andere bedrijfsgebouwen; een ommuurde moestuin en boomgaard liggen ten oosten.

De woning van drie traveeën en twee bouwlagen, in kern opklimmend tot het midden van de negentiende eeuw, kreeg haar huidige uitzicht en werd verhoogd in 1933 zoals blijkt uit het jaartal aangebracht in de linkerzijgevel, de algemene vormgeving en de zichtbare bouwnaad in de achtergevel tussen de eerste en de tweede bouwlaag.

Tweebeukige langsschuur met het voor de regio karakteristieke uitzicht uit de tweede helft van de negentiende eeuw: een functioneel bakstenen gebouw, thans onder zadeldak van golfplaten met in de noordelijke puntgevel een eenvoudige rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld en in de top het bouwjaar 1857, aangebracht door middel van uitstekende baksteenkoppen.

De stal ten zuiden van het erf draagt in de rechterzijgevel het jaartal 1870 en werd kadastraal ingetekend in 1872; de meeste openingen zijn hier gedicht of aangepast. Ook de openingen in het westelijk gelegen bedrijfsgebouw werden grotendeels gewijzigd.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling VI (Vlezenbeek), 1849/1, 1865/1, 1872/1.
  • SCHEPPERS H. 1999: Notities over oude pachthoven, molens en herbergen te Sint-Pieters-Leeuw, s.l., 216-218.
  • VAN MIEGHEM A. 1993: Ontstaan van Sint-Pieters-Leeuw, in Hallensia, jaargang 15, nummer 4, 3-15.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve Hof te Rome [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40688 (Geraadpleegd op )