Teksten van Hoeve

Gesloten hoeve (2008)

Monumentaal, negentiende-eeuws gesloten hoevecomplex, bestaande uit verankerde bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een gekasseid erf met de woning en het wagenhuis ten noorden, de schuur ten oosten, de stallen, ten zuiden, de toegangspoort en een bijkomend bedrijfsgebouw ten westen; ommuurde tuin ten noorden van het complex. Met uitzondering van het gebouwtje aan de straat werd op het kadaster in 1891 een volledig nieuw volume ingetekend en geregistreerd als "gedeeltelijke reconstructie"; bouwheer en eigenaar was Vandersmissen Huwaert Dominicus Martinus, burgemeester van Vlezenbeek van 1882 tot 1920. Volgens H. Scheppers werd het complex al gebouwd circa 1870. Bezoek werd niet toegelaten.

Neoclassicistisch uitgewerkt, onderkelderd woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen + mezzanino; lijstgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door rechthoekige benedenvensters met lateien en lekdrempels van blauwe hardsteen, voorzien van bewaarde luikduimen; getoogde bovenvensters onder omlopende druiplijst en grotendeels blinde, eveneens getoogde mezzaninovensters in een vlakke omlijsting van baksteen; rechthoekige deur in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen. Overal vernieuwd schrijnwerk.

Aangepast wagenhuis van vier traveeën met rechts een gedeeltelijk gedichte rondboogarcade waarin rechthoekige poorten onder houten latei.

De tweebeukige langsschuur van vijf traveeën sluit aan bij het voor de regio karakteristieke uitzicht uit de tweede helft van de negentiende eeuw: een functioneel bakstenen gebouw onder pannen zadeldak met in de noordelijke puntgevel een eenvoudige rechthoekige poort onder houten latei en blind rondboogveld en in de top het bouwjaar 1884, aangebracht door middel van baksteen in reliëf. Ook de zuidelijke, deels ingebouwde puntgevel vertoont een identieke poort.

De stal telt zeven traveeën en wordt in de buitengevel gemarkeerd door steigergaten, karakteristieke steekboogvenstertjes en aangepaste rechthoekige vensters; de erfgevel is grotendeels verborgen door een later aanbouwsel.

Het bijgebouw aan de straat heeft voortgaande op de bouwnaden en het gebruikte materiaal blijkbaar nog een oudere kern.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling VI (Vlezenbeek), 1865/38, 1871/10, 1891/12.
  • SCHEPPERS H. 1999: Notities over oude pachthoven, molens en herbergen te Sint-Pieters-Leeuw, s.l., 219-220.

Bron: Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 2008


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/90929 (geraadpleegd op 12-04-2021)


Gesloten hoeve (1975)

Omvangrijke gesloten hoeve uit de 19de eeuw met gebouwen van baksteen onder zadeldak (pannen) gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats.

Dubbel boerenhuis van vijf traveeën met twee en een halve verdieping, uit het einde van de 19de eeuw. Ertegenover, lange stalvleugel geritmeerd door arduinen deuren. De aanhorigheid aan de straatkant heeft een oudere kern van Spaanse baksteen. Ertegenover, enorme langsschuur gedateerd 1884 door middel van baksteenkoppen in de zijpuntgevel.

Schuurpoort onder houten latei ingeschreven in een bakstenen rondboog; inrijpoorten ernaast.

De moestuin achter het boerenhuis is omringd met een bakstenen muur versierd met dropmotief. Mooi volume van de gebouwen.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40689 (geraadpleegd op 12-04-2021)