erfgoedobject

Kasteel Terlinden

bouwkundig element
ID
40710
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40710

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel ter Linden
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vrij complex geheel van gebouwen met verschillend volume, daterend uit de 17de eeuw(?), 18de, 19de en 20ste eeuw, grosso modo in verspringende L-vorm ingeplant: jaartal 1665 in een wapensteen en 1670 in een cartouche zouden de oudste kern kunnen situeren, alhoewel naar uitzicht de gevels eerder uit de tweede helft van de 18de eeuw dateren met latere aanpassingen.

Linkervleugel van twee bouwlagen en drie traveeën met mank zadeldak (leien); bepleisterde baksteenbouw met roosgeschilderde voorgevel en geelgeverfde zandstenen(?) elementen; steekboogvensters met een balustrade op de borstwering van de tweede verdieping, en ingemetselde reliëfmedaillons van Sint-Jacobus en Sint-Petrus-Martelaar op de begane grond; pergola deels met hergebruikte zuilen. De achtergevel van deze vleugel is blijkbaar recent gebouwd met recuperatiemateriaal, onder meer een classicistische deuromlijsting met spiegelboog en uitgewerkte tussendorpel.

In het verlengde ervan, een recentere aanhorigheid van baksteen, uit de 19de eeuw. Vooruitspringende rechtervleugel met twee bouwlagen en een hoge vierkante hoektoren onder tentdak (leien); ingemetselde jaarsteen 1670.

Gecementeerde gevels met steekboogvensters in de voorgevel, en recentere muuropeningen in de achtergevel; lage uitspringende kapel(?) met plat dak. In de zijgevel een nis met beeld van een laatgotische Madonna.

Haakse vleugel van twee bouwlagen met zadeldak (leien) en dakkapellen; bakstenen gevels met ingemetselde en gedateerde wapensteen, alhoewel uitzicht uit de tweede helft van de 18de eeuw met recente verbouwingen. Steekboogvormige vensters van zandsteen, en een arduinen steekboogdeur met druiplijst.

De talrijke religieuze elementen onder meer het beeld van een zittende monnik op het dak zouden erop wijzen dat het een voormalig kloostergoed is. Beboomd park met waterpartijen.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :

Aanvullende informatie

De heer Van Cauwelaert liet ons weten dat het kasteel van Terlinden eigenlijk Te Busesijpe heette. Baron Liebaert veranderde de naam in de 20ste eeuw in Terlinden. In het Rijksarchief te Anderlecht bevindt zich het volledige dossier van het proces voor de Raad van Brabant over het Hof te Busesijpe.

  • Rijksarchief Anderlecht, dossier van het proces voor de Raad van Brabant over het Hof te Busesijpe.
Auteurs : Kennes, Hilde
Datum:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteeldomein Terlinden


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteel Terlinden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40710 (Geraadpleegd op )