Parochiekerk Sint-Remigius met ommuurd kerkhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Ternat
Deelgemeente Wambeek
Straat Pol de Montstraat
Locatie Pol de Montstraat zonder nummer, Ternat (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ternat (actualisaties: 02-05-2006 - 09-05-2006).
  • Adrescontrole Ternat (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Ternat (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Remigius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Remigius
gelegen te Pol de Montstraat zonder nummer (Ternat)

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1962.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Remigius: kerkhofmuur
gelegen te Pol de Montstraat zonder nummer (Ternat)

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wambeek

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

Beschrijving

Ruim gebouw met omliggend kerkhof ingeplant op het dorpsplein. Het classicistisch schip werd in 1774 (chronogram op de deurstijl) naar plannen van bouwmeester Jan Thibaut (zie Groot-Bijgaarden) toegevoegd aan de laatgotische oostpartij die in het derde kwart van de 17de eeuw gebouwd werd dank zij de vrijgevigheid van J.F. Goes, bisschop van Karinthië, voor zijn geboortedorp. De plattegrond omvat: een driebeukig schip van vier traveeën, een dwarsbeuk met centrale toren en traptorentje ten noordoosten, een koor met vijfzijdige sluiting en flankerende sacristieën.

Classicistisch hallenschip verlicht door middel van rondboogvensters en voorzien van een zand- en hardstenen westgevel (zie Opwijk); laatstgenoemde verticaal en horizontaal geleed door hardstenen lijsten, bekroond met een segmentfronton, versierd met vaasbekroningen en voorzien van een ingeschreven rondboogdeur boven een westvenster en oculus.

Interieur geritmeerd door magere Dorische zuilen en rondboogarcaden; bepleisterde tongewelven met gordelbogen en stucconsoles.

Hoge centrale toren van bak- en zandsteen, bekroond met een hoge ingesnoerde naaldspits en voorzien van spitsboogvormige drieledige galmgaten. Uitspringende dwarsarmen afgewerkt met puntgevels met een bakstenen top; de zuidgevel heeft mogelijk de rest van een oudere gevel (geprofileerde plint). Zandstenen koor geritmeerd door slanke spitsboogvensters en hoge steunberen. Bepleisterde kruisribgewelven met gecaissonneerde gordelbogen; en jaartal 1673 in het koor. Recentere (19de-eeuwse?) gewelven in de transeptarmen.

Zuidsacristie uit dezelfde tijd als het schip, en recentere ten noorden.

Mobilair. "Maria Hemelvaart" op doek in Rubensiaanse trant (17de eeuw) en een "Madonna met Heilige" (17de eeuw); barokke hoofd- en zijaltaren (17de eeuw), lambrisering in Louis XV-stijl in het koor (midden 18de eeuw) en in Louis XVI-stijl in het schip (19de eeuw) evenals de biechtstoelen; Louis XV-kansel (18de eeuw); arduinen doopvont met galg (1775).

  • L.D.W. 1945: Nota over de vergroting van de kerk te Wambeek, in Eigen Schoon en de Brabander, 84.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Aanvullende informatie

Ommuurd kerkhof met 18de-eeuwse inkompijlers, bekroond met schedels. Het kerkhof bevat een grote densiteit aan graftekens vanaf omstreeks 1900 tot op heden. Er bleef een grote verscheidenheid aan types bewaard (van stèle met bekronend kruis tot klassieke combinaties met zerken, tombes, …). Het gebruik van blauwe hardsteen overweegt maar werd bij de prestigieuze graftekens gecombineerd met tekstplaten in wit marmer. Het pad werd vermoedelijk gevormd met oude grafplaten uit de kerk. Opmerkelijk zijn de drie stèles die bekleed werden met cimorné (Sonia De bisschop † 1949; Petrus De Bisschop; onleesbaar † 1955).

Mertens, Joeri (02-10-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wambeek

Bollestraat, Doelstraat, Langestraat, Pol de Montstraat, Potgieter (Ternat)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.