Pastorie Sint-Remigiusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Ternat
Deelgemeente Wambeek
Straat Pol de Montstraat
Locatie Pol de Montstraat 5, Ternat (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ternat (actualisaties: 02-05-2006 - 09-05-2006).
  • Adrescontrole Ternat (adrescontroles: 19-07-2007 - 19-07-2007).
  • Inventarisatie Ternat (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Remigiusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wambeek

Deze bescherming is geldig sinds 16-10-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie gelegen ten noordoosten van de kerk. Ommuurd dubbelhuis met twee verdiepingen van vijf ongelijke traveeën en een zadeldak (kunstleien) op geprofileerde daklijstbalkjes.

Traditionele kern uit de 18de eeuw in bak- en zandsteenstijl die in het laatste kwart van de 18de eeuw werd aangepast en waarvan de voorgevel naderhand nog werd voorzien van een beraapte bepleistering en rolluiken.

Oudste toestand af te lezen in de achtergevel: rechthoekige vensters met zandstenen posten van negblokken doch met vernieuwde lateien en lekdrempels. Lage steekboogdeur met kwartholle neg, druipsleutel en waterlijst.

Tegen de toegevoegde zuidtravee en aanleunend, verbouwd bijgebouw met oudere vlechtingen.

De voorgevel heeft een recenter aspect: rechthoekige vensters met stucomlijstingen, verbindend cordon ter hoogte der lekdrempels (19de eeuw) en een arduinen spiegelboogdeur met geprofileerd beloop, versierde sleutel en gestrekte druiplijst (vierde kwart 18de eeuw).

Noordzijgevel met aandak, vlechtingen en schouderstukken; vernieuwde zuidgevel.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wambeek

Wambeek (Ternat)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.