erfgoedobject

Pastorie Sint-Remigiusparochie

bouwkundig element
ID
40725
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40725

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Pastorie Sint-Remigiusparochie
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wambeek
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Pastorie gelegen ten noordoosten van de kerk. Ommuurd dubbelhuis met twee verdiepingen van vijf ongelijke traveeën en een zadeldak (kunstleien) op geprofileerde daklijstbalkjes.

Traditionele kern uit de 18de eeuw in bak- en zandsteenstijl die in het laatste kwart van de 18de eeuw werd aangepast en waarvan de voorgevel naderhand nog werd voorzien van een beraapte bepleistering en rolluiken.

Oudste toestand af te lezen in de achtergevel: rechthoekige vensters met zandstenen posten van negblokken doch met vernieuwde lateien en lekdrempels. Lage steekboogdeur met kwartholle neg, druipsleutel en waterlijst.

Tegen de toegevoegde zuidtravee en aanleunend, verbouwd bijgebouw met oudere vlechtingen.

De voorgevel heeft een recenter aspect: rechthoekige vensters met stucomlijstingen, verbindend cordon ter hoogte der lekdrempels (19de eeuw) en een arduinen spiegelboogdeur met geprofileerd beloop, versierde sleutel en gestrekte druiplijst (vierde kwart 18de eeuw).

Noordzijgevel met aandak, vlechtingen en schouderstukken; vernieuwde zuidgevel.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Wambeek


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Remigiusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40725 (Geraadpleegd op )