erfgoedobject

Hoevetje in U-vorm

bouwkundig element
ID
40733
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40733
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

U-vormig hoevetje uit de 19de eeuw met gebouwen van baksteen onder pannen zadeldaken geplaatst rondom een geplaveid erf.

Boerenhuis met één verdieping van vijf traveeën gedateerd "C. de Paduwa 1861" in een ruit boven de deur; beluikte rechthoekige vensters met lateien en lekdrempels van arduin; deur met arduinen latei.

Stallingen zonder noemenswaardigheden.

Langsschuur met bouwjaar 1855 aangegeven door voorgevelankers.


Bron     : De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoevetje in U-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40733 (Geraadpleegd op )