't Silveren Claverblat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Pieter Potstraat
Locatie Grote Pieter Potstraat 16, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekhuis

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Traditioneel diephuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Traditioneel pand genaamd "'t Silveren Claverblat" op de hoek van Grote Pieter Potstraat en Haverstraat. Het werd samen met zes andere panden opgetrokken tussen de aanleg van de Haverstraat in 1547 en 1550. De heer G.A. Matteessen liet in 1849 door de architect Lievin Van Opstal de gekoppelde geveltoppen zijde Haverstraat slopen, en een klassiek hoofdgestel en twee dakkapellen met driehoekig fronton aanbrengen. Het gebouw met een gecementeerde punt- en zijgevel werd in 1980 van rechtswege gesloopt wegens bouwvalligheid, met behouwd van de begane grond. De vrije reconstructie tot woning met restaurant in opdracht van Marc Van Tongel, naar een ontwerp door de architect Willy Vander Laenen uit 1985, werd uitgevoerd door Bouwonderneming François Goedleven vanaf 1986.

Hoekhuis van drie bij oorspronkelijk zes traveeën, drie bouwlagen hoog onder een zadeldak met dakkapellen (nok loodrecht op de Grote Pieter Potstraat, leien). "'t Silveren Claverblat" beantwoordt aan het type van het winkelwoonhuis, met achter de handelsruimte een kelderkeuken en opkamer in split level, ontsloten door een centraal ingeplante spiltrap ter hoogte van de de inkomdeur in de zijgevel. Oorspronkelijk werd het pand bekroond door vermoedelijk getrapte geveltoppen, één zijde Grote Pieter Potstraat en twee gekoppelde zijde Haverstraat (gesloopt in 1849). Deze werden in het eerste register geopend door rechthoekige drielichten met een lager middenluik. De huidige opstanden, een puntgevel aan de Grote Pieter Potstraat en een lijstgevel in de Haverstraat, zijn opgetrokken uit beschilderd baksteenmetselwerk, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Getrapte zandstenen sokkel in de drie linker traveeën van de zijgevel (kelderkeuken), en een drieledige hardstenen pui met tussendorpel in de voorgevel. Verder registers van rechthoekige vensters met individuele lekdrempels. De eenledige geveltop van de puntgevel op schouderstukken, wordt geopend door een drielicht met rondbogig middenluik tussen rechthoekige zijlichten.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1849#501 en 18#68059.
  • MACLOT P. 2008: Typologie, bouwevolutie en afwerking van het winkelwoonhuis Doesborch, Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis 2006.1, 46-48.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grote Pieter Potstraat

Grote Pieter Potstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.