Teksten van Den Hopsack

Den Hopsack ()

Traditioneel diephuis genaamd "Den Hopsack", van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), daterend van 1642, met een laatbarok portaal uit de eerste helft van de 18de eeuw. In 1866 liet Guillaume Van Merlen het linker puivenster aanpassen tot deur.

Gecementeerde en gekaleide trapgevel van acht treden, vermoedelijk een constructie in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. De vijfledige pui, een skeletstructuur van twee registers met keldermond en druiplijsten, is volledig uitgevoerd in blauwe hardsteen. In de middenas geïntegreerd portaal in classicerende laatbarokstijl. Spiegelboogdeurportaal met een geprofileerd beloop op kleine neuten, onder een ovaal bovenlicht in geriemde omlijsting met sluitsteen, bekroond door gebogen waterlijst met sleutel. Het bovenlicht is fraai versierd met afhangende guirlandes onder de gestrekte uiteinden en rozetten in de zwikken. De bovenverdieping is volledig opengewerkt door een register van gekoppelde kruiskozijnen met gecementeerde monelen en geprofileerde dagkanten, op een cordonvormende, hardstenen lekdrempel. De door waterlijsten gemarkeerde, drieledige geveltop, wordt in het eerste register geopend door een drielicht met rondbogig middenluik geflankeerd door kruiskozijnen. In het tweede register een rechthoekig drielicht met breder middenluik; in het topregister rechthoekig luikgat. De deur in de linker travee dateert van een verbouwing in 1866.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1866#511.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Den Hopsack [online], https://id.erfgoed.net/teksten/297851 (geraadpleegd op )


Den Hopsack ()

Zeer merkwaardig dubbelhuis "Den Hopsack" met vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), daterend van 1642. Gecementeerde trapgevel met drieledige top, in traditionele stijl, met muurankers met krulmotief. Tweede bouwlaag volledig opengewerkt door middel van gekoppelde kruiskozijnen met gecementeerde tussendorpels en -stijlen en waterlijst. Drieledigheid van de top gemarkeerd door doorlopende, verweerde druiplijsten die de dekplaten van de treden onderling verbinden. Onderste geleding doorbroken door middel van rondboogvormig middenluik met afgeschuinde hoeken, geflankeerd door kruiskozijnen. Tweede geleding eveneens met drielicht, samengesteld uit drie rechthoekige luiken. Ten slotte bovenste luikgat.

Jongere pui - met keldermond - uitgevoerd in regionale laatbarokstijl met classicistische inslag, van de eerste helft van de 18de eeuw. Fraaie spiegelboogdeur in blauwe hardsteen en omlijsting, met geprofileerd beloop op kleine neuten; ovaal bovenlicht bekroond door gebogen waterlijst met sleutel: afhangende guirlandes onder de gestrekte uiteinden en rozetversiering in de zwikken. Flankerende rechthoekige vensters - deur links is verbouwing - eveneens in omlijsting van blauwe hardsteen met licht geprofileerde hoeken, gestrekt middenkalf en waterlijst (zijnde verbouwingen van de oorspronkelijke kruiskozijnen waarvan enkel de waterlijsten behouden bleven.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Den Hopsack [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4077 (geraadpleegd op )