erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
4079
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4079

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee volgens repeterend schema gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1884. Opdrachtgever was baron Auguste Franz Joseph van Haeften (Antwerpen, 1825-Antwerpen, 1891), in 1864 gehuwd met Juliette Reusens (Antwerpen, 1835-1903), dochter van graaf Auguste Pierre Reusens (1811-1879), kasteelheer van Brasschaat. Tot het vastgoedproject behoorde ook het aanpalende winkelhuis op nummer 36.

Ferdinand Hompus was vanaf 1875 tot begin jaren 1910 als zelfstandig architect actief. In navolging van zijn vader Joseph Antoine Hompus, ontplooide hij een productieve loopbaan in dienst van de burgerij. Vroeg in zijn carrière ontstonden naast neoclassicistische rijwoningen van een conventioneel type, enkele vroege uitingen van neo-Vlaamserenaissance-architectuur zoals de winkelhuizen slagerij Raes-Daems uit 1879 in de Steenhouwersvest en “In ’t zicht der Schelde” uit 1881 in de Scheldestraat. Tijdens de latere jaren 1880 en 1890 ontwierp Hompus een reeks voorname burger- of herenhuizen in een herkenbare, klassiek geïnspireerde eclectische stijl, waarvan het hotel Passenbronder uit 1885 in de Jacob Jordaensstraat en het hotel Steppe uit 1888 in de Lamorinièrestraat representatieve voorbeelden zijn. Ook bedrijfspanden als Brouwerij De Leeuw in de Coebergerstraat, maken deel uit van zijn oeuvre.

Rijhuizen van het enkelhuistvpe met elk drie traveeën, een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevels met geblokte begane grond rusten op een hoge plint uit blauwe hardsteen, waarin getraliede souterrainvensters. Horizontaal geleed door entablementen met een zware waterlijst, legt de compositie de klemtoon op de middenas. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een gestrekte waterlijst en een balkon met smeedijzeren borstwering, beide op gegroefde consoles. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters, op de bovenverdiepingen in geriemde omlijsting met oren en voorzien van smeedijzeren borstweringen; onderdorpels accentueren de begane grond, sluitstenen de tweede verdieping. Het rechthoekige portaal in geriemde omlijsting met entablement en bovenlicht bevindt zich telkens in de eerste travee. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is enkel bewaard in het linker pand (nummer 32).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1884#1472.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4079 (Geraadpleegd op )