erfgoedobject

Het Hoeveke of Pachthof van Boer Jan

bouwkundig element
ID
40856
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40856

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee resterende vleugels (boerenhuis en stal) van een hoeve gelegen aan een pleintje gevormd door de aansluiting van de Bosweg met de Raymond Hernalsteenstraat. Daterend uit het midden van de 19de eeuw, recent (begin 21ste eeuw) gerenoveerd.

In het kadasterarchief wordt in 1851 een "reconstruction totale poursuite d'incendie" vermeld, met "huys en plaets", in opdracht van metser Jan Degreef. Het grondplan van de noordwestelijke vleugel bleef grosso modo hetzelfde, de noordoostelijke en zuidoostelijke vleugel werden bijgebouwd, waardoor een U-vormig gebouw ontstond met boerenhuis, stallen en schuur, ten zuiden een vrijstaand bijgebouw. In 1969 werden de gebouwen aangekocht door de gemeente en kwamen er een jeugdcentrum, en later een Franstalige lagere school. Momenteel blijven enkel de noordoostelijke (stal) en noordwestelijke (boerenwoning) vleugel over. Ten noordwesten, voor de voorgevel is nu een pleintje, dit hoorde oorspronkelijk bij dit perceel, in 1976 omgevormd tot plein.

L-vormig grondplan met aan de achterzijde gekasseid erf. Verankerde baksteenbouw op L-vormige plattegrond, gecementeerde plint.

Het woonhuis telt vijf traveeën (aan de pleinzijde) en anderhalve bouwlaag onder zadeldak met vernieuwde dakbedekking (nok dwars op de Raymond Hernalsteenstraat). Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door doorlopende lekdrempel en borstwering op de eerste verdieping. Rechts afgeschuinde hoek. Drie recent ingebrachte dakvensters met gerecupereerd schrijnwerk. Rechthoekige vensteropeningen met bewaard schrijnwerk (oorspronkelijk beluikt) en beschilderde blauwe hardstenen lekdrempels.

De achtergevel telt drie traveeën en vertoont een gewijzigde ordonnantie (bouwsporen). Rechthoekige vensters, onder vernieuwde houten lateien, met bakstenen lekdrempels en vernieuwd schrijnwerk vermoedelijk naar oud model. Rechts rondboogdeur in bij de barok aansluitende zandstenen omlijsting met negblokken, sluitsteen en imposten, onder waterlijst. Erboven ruitvormige gevelsteen "anno 1772", afkomstig van het voormalige Bogaardenklooster.

Aanpalende vleugel tegen de Raymond Hernalsteenstraat gelegen. Vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (vernieuwde dakbedekking, nok evenwijdig aan de Raymond Hernalsteenstraat). Gewijzigde ordonnantie met gedichte en nieuwe rechthoekige vensters en deuren onder vernieuwde lateien en met bakstenen lekdrempels, vernieuwd schrijnwerk. In de met twee steunberen verstevigde zijpuntgevel is te zien dat deze vleugel verhoogd werd. Nagenoeg blinde achtergevel.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Wezembeek-Oppem, Afdeling 2, Sectie D, 1851/1, 1923/41, 1972/71, 1976/15, 1983/37.
  • CALUWAERTS R. 1992: Wezembeek-Oppem. Van boerendorp tot woongemeente, Nieuwkerken-Waas, 240-243.

Bron     : -
Auteurs :  Thomas, Hans
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Het Hoeveke of Pachthof van Boer Jan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40856 (Geraadpleegd op )