Teksten van Langgestrekte hoeve

Langgestrekte hoeve (2011)

Langgestrekte hoeve vermoedelijk daterend uit het einde van de 19de eeuw. Gelegen op de hoek van de Jan Baptist Overloopstraat en de Kalestraat, tegen de Oppemdries (ten zuidwesten). Al een hoeve weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1778) en het primitief kadasterplan (1829). Het kadaster registreerde in 1891 een verbouwing waarbij het huidige grondplan bekomen werd, vermoedelijk dateert het huidige uitzicht van deze verbouwing.

Verankerd witgeschilderd bakstenen gebouwen op gecementeerde gepikte plint. Eén tot twee bouwlagen onder zadeldak (nieuwe pannen, nok dwars op de Jan Baptist Overloopstraat). Vooraan (ten zuidwesten) een bijgebouwtje onder lessenaarsdak, erachter de schuur. Hierop aansluitend het woonhuis, achteraan een kleine stal. Ten oosten vrijstaand bijgebouwtje. Vrij sterk aangepast, met gewijzigde gevelordonnantie, diverse bouwsporen en bouwnaden. Vier later geplaatste steunberen tegen de noordwestelijke gevel. Rechthoekige vensters met deels vernieuwde lekdrempels en betonnen lateien.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Wezembeek-Oppem, Afdeling 1, Sectie B, 1891/13.

Bron: -
Auteurs:  Thomas, Hans
Datum: 2011


Je kan deze pagina citeren als: Thomas, Hans: Langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/138581 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Hoeve (1975)

Boerenhuisje met langsschuur in het verlengde (nok loodrecht op straat) uit de 19de eeuw. Baksteenbouw met één verdieping afgedekt met een zadeldak (pannen); bekleding van hangende Vlaamse pannen in de zijgevel; de linkerpoortsstijl zou kunnen wijzen op vroeger vakwerk (schoorstukje). Recenter bijgebouw van twee verdiepingen rechts, en alleenstaand bakhuisje ertegenover.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40857 (geraadpleegd op 13-04-2021)