erfgoedobject

Hoeve de Becker

bouwkundig element
ID
40864
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40864

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve de Becker
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Pietersplein en omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De voormalige hoeve de Becker, bestaande uit boerenburgerhuis met ten westen en aansluitend op de woning bedrijfsgebouwen, het geheel L-vormig geschikt rond een ommuurd erf, gelegen op de hoek van de Louis Marcelisstraat en de De Burburelaan. Boerenburgerhuis teruggaand tot de 17de eeuw. In 1772 werd de woning volledig vernieuwd, zie ingemetselde gedenksteen "P.C.DE BECKER AEDIFICAT AN° 1772". Op het primitief kadasterplan is de hoeve weergegeven met de woning en een voorliggende L-vormige vleugel met schuur, stallen, werk- en wasplaats. In 1853 werd deze verkleind, gelijktijdig werden er ten westen, enigszins schuin georiënteerd ten opzichte van het boerenburgerhuis, bijgebouwen aangebouwd, die uitgebreid werden rond 1898. Rond 1925 werd de schuur gesloopt voor de verbreding van de straat. In 1926 en 1936 werden de bijgebouwen nogmaals verbouwd en verkregen ze vermoedelijk grosso modo hun huidige uitzicht.

Boerenburgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met aandaken, vlechtingen, top- en schouderstukken. Verankerde baksteenbouw. Met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel, steekboogvormige vensters met gedecoreerde borstweringen en pseudosluitstenen. Gevel bekroond door houten kroonlijst op modillons. De zijgevel (zijde Louis Marcelisstraat) is een tuitgevel op zandstenen onderbouw. Op het gelijkvloers steekboogvensters in vlakke zandstenen omlijstingen met negblokken, blauwe hardstenen lekdrempels, oorspronkelijk beluikt. Op de verdieping steekboogvensters met blauwe hardstenen lekdrempels. In de top twee kleinere dito vensters en bovenvermelde gevelsteen.

Verankerde witgeschilderde bakstenen bijgebouwen op L-vormige plattegrond, rechts (ten westen) aansluitend op het woonhuis, zadeldaken met Vlaamse en mechanische pannen. Parallel met de De Burburelaan breedhuis van anderhalve bouwlaag onder zadeldak met Vlaamse pannen, twee dakvensters met houten windborden (oorspronkelijk waarschijnlijk laadluiken). Lijstgevel op deels gecementeerde en gepikte plint. Rechthoekige en steekboogvormige vensters met arduinen lekdrempels en houten lateien. Rechthoekige poort aangepast tot deur geflankeerd door vensters, boven de poort tot dakvenster omgebouwd laadluik met bewaard laadwiel. Ten westen hierop aansluitend verankerd bakstenen gebouw onder zadeldak (nok dwars op de De Burburelaan), grotendeels verborgen achter recentere uitbreiding.

Erf met bakstenen ommuring met deels oorspronkelijk rondboogdeurtje in zandstenen omlijsting en rechthoekige poort onder houten latei.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Wezembeek-Oppem, Afdeling 1, Sectie B, 1853/1, 1898/1, 1899/1, 1925/1, 1926/3, 1936/64.
  • CALUWAERTS R. 1992: Wezembeek-Oppem. Van boerendorp tot woongemeente. Nieuwkerken-Waas, 215-219.

Bron     : -
Auteurs :  Thomas, Hans
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve de Becker [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40864 (Geraadpleegd op )