Teksten van Hoeve Verbeert

Hoeve Verbeert (2011)

Grosso modo L-vormig restant van een hoeve genaamd Verbeert, voor het eerst weergegeven op het primitief kadasterplan (1829). Gebouwen aan binnenplaats aan de straatzijde door een muur afgesloten, en ten zuiden door nummer 16. Laat 19de-eeuws uitzicht, mogelijk oudere kern. Bepleisterde en verankerde onderkelderde gebouwen met verhoogde begane grond, op gepikte plint. Zadeldaken met mechanische pannen. De boerenwoning, aan de straat gelegen, heeft een L-vormige plattegrond, achterliggend (ten oosten) en dwars op de boerenwoning aansluitende schuurvleugel.

Boerenwoning (nummer 17-18) op L-vormige plattegrond, anderhalve bouwlaag en twee traveeën. Rechthoekige beluikte vensters met houten lateien en blauwe hardstenen lekdrempels, dito deur. Vernieuwd schrijnwerk. De erfgevel heeft hetzelfde aanzien, boven venster uiterst rechts rechthoekig laadvenster met zandstenen omlijsting, kwarthol profiel.

In de afsluitingsmuur een gevelniskapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Vrede. Rondboognis met natuurstenen lekdrempel afgesloten door smeedijzeren hekje. Houten Onze-Lieve-Vrouw met kind.

Links aansluitend en mogelijk oorspronkelijk één geheel vormend tweelaags enkelhuis onder zadeldak met links aandak (nummer 19).

  • CALUWAERTS R. 1992: Wezembeek-Oppem. Van boerendorp tot woongemeente. Nieuwkerken-Waas, 209-215.

Bron: -
Auteurs:  Thomas, Hans
Datum: 2011


Je kan deze pagina citeren als: Thomas, Hans: Hoeve Verbeert [online], https://id.erfgoed.net/teksten/138618 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Twee woningen (1975)

In twee woningen verdeelde L-vormige constructie met oudere kern mogelijk uit de 17de of 18de eeuw doch verbouwd; onder doorlopend, afgesnuit zadeldak (pannen). Gecementeerde gevels.

Nummer 18 met onderkelderde en verhoogde begane grond, en voorzien van rechthoekige muuropeningen.

Nummer 19 met behouden uitstekende en met kwarthol profiel afgezette plint; linkerzijgevel met breukstenen onderbouw en vermoedelijk vlechtingen.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Hoeve Verbeert [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40867 (geraadpleegd op 11-04-2021)