Dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Vijverstraat
Locatie Vijverstraat 2-4, Zaventem (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zaventem (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Zaventem (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Herinventarisatie Zaventem (geografische herinventarisatie: 15-04-2013 - 30-06-2014).
  • Inventarisatie Zaventem (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huis van Boisschot met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-07-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk verankerde, zandstenen constructie van één bouwlaag onder zadeldak, in oorsprong vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw, aangezien er op de Poppkaart van omstreeks 1860 geen bebouwing is aangegeven op dit perceel; naderhand verhoogd met baksteen tot anderhalve bouwlaag.

Het betreft een typisch voorbeeld van de lokaal gebruikelijke zandsteenbouw; bij de eerste inventariscampagne in de jaren 1970 waren er drie kleine woningen met een gecementeerde lijstgevel aan de straat; vandaag zijn deze gevels gedecapeerd en gerenoveerd; het ensemble van drie woningen werd omgevormd tot één enkele woning; twee deuren werden gesupprimeerd. Eenvoudige rechthoekige muuropeningen met zandstenen rechtstanden en vernieuwde houten lateien en hardstenen lekdrempels; ook het schrijnwerk werd vernieuwd.

De zijgevel met schouderstukken wordt gemarkeerd door bakstenen vlechtingen; een bouwnaad en baksteengebruik verwijzen naar de latere verhoging. Ook de resten van een zandstenen omheiningsmuur in het verlengde werden gerenoveerd en verhoogd, ten dele met baksteen.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vijverstraat

Vijverstraat (Zaventem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.