Teksten van Dorpswoningen

Dorpswoningen (2014)

Oorspronkelijk verankerde, zandstenen constructie van één bouwlaag onder zadeldak, in oorsprong vermoedelijk opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw, aangezien er op de Poppkaart van omstreeks 1860 geen bebouwing is aangegeven op dit perceel; naderhand verhoogd met baksteen tot anderhalve bouwlaag.

Het betreft een typisch voorbeeld van de lokaal gebruikelijke zandsteenbouw; bij de eerste inventariscampagne in de jaren 1970 waren er drie kleine woningen met een gecementeerde lijstgevel aan de straat; vandaag zijn deze gevels gedecapeerd en gerenoveerd; het ensemble van drie woningen werd omgevormd tot één enkele woning; twee deuren werden gesupprimeerd. Eenvoudige rechthoekige muuropeningen met zandstenen rechtstanden en vernieuwde houten lateien en hardstenen lekdrempels; ook het schrijnwerk werd vernieuwd.

De zijgevel met schouderstukken wordt gemarkeerd door bakstenen vlechtingen; een bouwnaad en baksteengebruik verwijzen naar de latere verhoging. Ook de resten van een zandstenen omheiningsmuur in het verlengde werden gerenoveerd en verhoogd, ten dele met baksteen.


Bron: -
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 2014


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Dorpswoningen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/158926 (geraadpleegd op 17-04-2021)


Woonhuizen (1975)

Voormalige aanhorigheid van een U-vormig complex (zie Kerkplein 1); heden twee verdiepingen hoge woonhuizen met zadeldak (pannen) en gecementeerde voorgevel met rechthoekige vensters en deuren. In de zijgevel, een zandstenen venster met negblokken en uitspringende latei; vlechtingen van gesinterde baksteen en schouderstukken van zandsteen wijzen op de oorspronkelijk éénlaagse en met sterk hellend zadeldak afgedekte constructie. Breukstenen omheiningsmuur in het verlengde.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Dorpswoningen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40904 (geraadpleegd op 17-04-2021)