erfgoedobject

Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

bouwkundig element
ID
40910
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40910

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze traditionele pastorie zou gebouwd zijn in 1640 en werd opgetrokken uit de lokale zandsteen. De deurimposten met vermelding 'ANNO' '1761', verwijzen vermoedelijk naar het jaar dat de pastorie het huidige uitzicht kreeg. De zandstenen omheiningsmuur die de omringende tuin afsluit werd gebouwd in 1742, zie opschrift 'ANNO' '1742' op de hekkenpijlers. In het archief van de KCML bleef er briefwisseling uit het jaar 1875 bewaard die wijst op restauratiewerken en de reconstructie van de omheiningsmuur onder leiding van de provinciale architect G. Hansotte; de restauratie bestond onder meer uit de herstelling van enkele deuren, de vloer in de hal in tegels van Basècles en wit marmer en een granieten schouw; tegelijkertijd zou de pastorie vergroot worden met een washuis, stallen en een magazijn.

Het geheel werd gerestaureerd in de periode 1971-1972. Het voortuintje is afgesloten door een laag zandstenen muurtje, geritmeerd door pijlers waartussen een ijzeren hek.

Het uitzicht beantwoordt aan dat van een traditionele pastorie: een onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak met drie tuitvormige dakkapellen en de nok parallel aan de straat. De verankerde lijstgevel aan de straat vertoont een dubbelhuisopstand en een merkelijk verschil in het materiaal en metselwerk: het onderste deel is namelijk veel regelmatiger dan het bovenste en is vermoedelijk een rest van de 17de-eeuwse pastorie. De beluikte rechthoekige vensters met ten dele vernieuwd schrijnwerk hebben dubbele ontlastingsboogjes van gesinterde baksteen boven de zandstenen latei. Rechthoekige deur met steekbogig bovenlicht, samen gevat in een zandstenen omlijsting onder geprofileerd waterlijstje eindigend op voluten. De gevel wordt afgelijnd door een eenvoudige houten kroonlijst op modillons.

Links werd in het begin van de 20ste eeuw een lager aanbouwsel van vier traveeën onder half schilddak; deze vergroting werd kadastraal geregistreerd in 1910. Overige gevels grotendeels gecementeerd en voorzien van schijnvoegen. Tegen de gedeeltelijk gecementeerde achtergevel: bewaarde druivenserre op bakstenen voet met gebogen, metalen draagstructuur.

Tegen de omheiningsmuur werd een gedenkteken opgericht voor pater Jan Lenselaer, geboren in Nossegem in 1923; hij trad in bij de Congregatie van de Heilige Geest en werd priester gewijd in Leuven op 9 juli 1950; hij vertrok als missionaris naar Congo en werd daar vermoord. Het gedenkteken bestaat uit een bas-reliëf met opschrift ‘Aan E.P. Jean Lenselaer/ geboren te Nossegem/ op 30-10-1923/ als martelaar/ gestorven te Kongolo Kongo/ op 1-1-1962’. Het reliëf is gesigneerd Lenselaer, vandaag door verwering niet meer te leesbaar. Voortgaande op de briefwisseling van de KCML zou dit reliëf ontworpen en gerealiseerd zijn door een broer van de vermoorde missionaris.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling 3 (Nossegem), sectie B 1910/4.
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Zaventem-Nossegem, dossier pastorie Sint-Lambertusparochie.
  • Brochure Open Monumentendag 10 september 2000, "Tijd".

Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie van de Sint-Lambertusparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40910 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.