Teksten van Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Pastorie

Gelegen ten zuiden van de kerk, met breukstenen omheiningsmuur. Dubbelhuis van vijf traveeën met mank zadeldak (kunstleien), uit de 18de eeuw, mogelijk met oudere kern, aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw en tijdens de 19de eeuw. Oorspronkelijk slechts één bouwlaag doch achteraan met één verdieping verhoogd in de 19de eeuw. Zandsteenbouw op een met kwarthol profiel afgezette plint.

Voorgevel voorzien van beluikte rechthoekige vensters met sponning, dubbele ontlastingsboogjes van gesinterde baksteen, en eertijds kruiskozijnen. Steekboogdeur in een licht uitstekende omlijsting op neuten, voorzien van door gestrekte tussendorpel verbonden imposten met "Anno/ 1761" en een op krullen eindigende druiplijst.

Voormalige kruisvensters op de begane grond van de achtergevel, en rechthoekige tralievensters in de gecementeerde bovenverdieping; rechthoekige deur met gestrekte tussendorpel en Sint-Isidorusbeeld(?) ernaast; links, bijkomende travee die slechts de halve breedte van het gebouw beslaat. Oostzijpuntgevel met een steekboogvenster met druiplijst, een rechthoekig zoldervenstertje, sporen van een deur en een recenter bakstenen bijgebouw. Restauratie aan de gang (1971-72).


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Pastorie van de Sint-Lambertusparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40910 (geraadpleegd op 25-02-2021)


Pastorie van de Sint-Lambertusparochie

Deze traditionele pastorie zou gebouwd zijn in 1640 en werd opgetrokken uit de lokale zandsteen. De deurimposten met vermelding 'ANNO' '1761', verwijzen vermoedelijk naar het jaar dat de pastorie het huidige uitzicht kreeg. De zandstenen omheiningsmuur die de omringende tuin afsluit werd gebouwd in 1742, zie opschrift 'ANNO' '1742' op de hekkenpijlers. In het archief van de KCML bleef er briefwisseling uit het jaar 1875 bewaard die wijst op restauratiewerken en de reconstructie van de omheiningsmuur onder leiding van de provinciale architect G. Hansotte; de restauratie bestond onder meer uit de herstelling van enkele deuren, de vloer in de hal in tegels van Basècles en wit marmer en een granieten schouw; tegelijkertijd zou de pastorie vergroot worden met een washuis, stallen en een magazijn.

Het geheel werd gerestaureerd in de periode 1971-1972. De pastorie werd als monument beschermd in 1974. Het voortuintje is afgesloten door een laag zandstenen muurtje, geritmeerd door pijlers waartussen een ijzeren hek.

Het uitzicht beantwoordt aan dat van een traditionele pastorie: een onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak met drie tuitvormige dakkapellen en de nok parallel aan de straat. De verankerde lijstgevel aan de straat vertoont een dubbelhuisopstand en een merkelijk verschil in het materiaal en metselwerk: het onderste deel is namelijk veel regelmatiger dan het bovenste en is vermoedelijk een rest van de 17de-eeuwse pastorie. De beluikte rechthoekige vensters met ten dele vernieuwd schrijnwerk hebben dubbele ontlastingsboogjes van gesinterde baksteen boven de zandstenen latei. Rechthoekige deur met steekbogig bovenlicht, samen gevat in een zandstenen omlijsting onder geprofileerd waterlijstje eindigend op voluten. De gevel wordt afgelijnd door een eenvoudige houten kroonlijst op modillons.

Links werd in het begin van de 20ste eeuw een lager aanbouwsel van vier traveeën onder half schilddak; deze vergroting werd kadastraal geregistreerd in 1910. Overige gevels grotendeels gecementeerd en voorzien van schijnvoegen. Tegen de gedeeltelijk gecementeerde achtergevel: bewaarde druivenserre op bakstenen voet met gebogen, metalen draagstructuur.

Tegen de omheiningsmuur werd een gedenkteken opgericht voor pater Jan Lenselaer, geboren in Nossegem in 1923; hij trad in bij de Congregatie van de Heilige Geest en werd priester gewijd in Leuven op 9 juli 1950; hij vertrok als missionaris naar Congo en werd daar vermoord. Het gedenkteken bestaat uit een bas-reliëf met opschrift ‘Aan E.P. Jean Lenselaer/ geboren te Nossegem/ op 30-10-1923/ als martelaar/ gestorven te Kongolo Kongo/ op 1-1-1962’. Het reliëf is gesigneerd Lenselaer, vandaag door verwering niet meer te leesbaar. Voortgaande op de briefwisseling van de KCML zou dit reliëf ontworpen en gerealiseerd zijn door een broer van de vermoorde missionaris.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling 3 (Nossegem), sectie B 1910/4.
  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Zaventem-Nossegem, dossier pastorie Sint-Lambertusparochie.
  • Brochure Open Monumentendag 10 september 2000, "Tijd".

Bron: -
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 2013


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Pastorie van de Sint-Lambertusparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/149872 (geraadpleegd op 25-02-2021)