Teksten van Afspanning In de Houten Pomp

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40913

Afspanning In de Houten Pomp ()

Voormalige afspanning 'In de Houten Pomp', ook 'pachthof Heymans' genoemd en gelegen op de hoek met de Voskapellelaan, vandaag slechts fragmentarisch bewaard overblijfsel van een witgeschilderde vermoedelijk 18de-eeuwse hoeve; op de Ferrariskaart van 1771-1777 is er al bebouwing in deze omgeving. Halverwege de 19de eeuw, volgens H. Vannoppen in 1864, werd het deel aan de straat verhoogd. Het links aanpalende deel dat bij de inventariscampagne in 1972 nog aanwezig was, werd volledig gesloopt in de periode 1997-2003 en vervangen door een iets meer achterin gelegen nieuwe bouw. Voor het pachthof lag een put met houten pomp, waarnaar de afspanning genoemd werd.

Het huidige, nog bewaarde woongedeelte telt twee bouwlagen onder pannen zadeldak met de nok parallel aan de straat, oorspronkelijk was er slechts één bouwlaag, zie het verschil in bouwmateriaal: het onderste deel is opgetrokken uit zandsteen, de latere (1864) verhoging uit baksteen. In de linkse zijgevel is door afbraak van het linkerdeel het oorspronkelijke gebint van de éénlaagse constructie trouwens zichtbaar; telmerken en pen- en gatverbindingen zijn duidelijk zichtbaar. Qua oorsprong klimt de onderste bouwlaag mogelijk op tot de 18de eeuw; de meeste hier aanwezige muuropeningen zijn latere, zelfs relatief recente aanpassingen (voortgaande op oude foto’s werden de deur en het rechtse venster nog aangepast na 1972). Tussen het linkse venster en de deur bleef een paardenring bewaard. Ook het rechts aansluitende deel, vandaag een langsschuur, werd later verhoogd, zie nog enkele vage sporen van vlechtingen die wijzen in de richting van een oorspronkelijk lager gebouw.

  • VANNOPPEN H. 1979: De geschiedenis van Nossegem, het Fanfaredorp, Tielt, 418.

Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Afspanning In de Houten Pomp [online], https://id.erfgoed.net/teksten/149805 (geraadpleegd op ).


Boerenwoning ()

Boerenhuis met anderhalve verdieping en zadeldak (pannen), uit de 18de eeuw. Oorspronkelijke breuksteenbouw vergroot en verhoogd met baksteen.

Rechthoekige vensters op de begane grond met zandstenen posten en sponning; in nummer 680 zandstenen rondboogdeur met kwarthol profiel uitlopend op een driehoekig neutje in de neg, uitstekende imposten en in de druiplijst opgenomen sleutel. Toegevoegde deur in nummer 678. In de zijgevel (Voskapellelaan) sporen van vlechtingen wijzend op een oorspronkelijk éénlaags gebouw.


Bron: DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2n, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Afspanning In de Houten Pomp [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40913 (geraadpleegd op ).