Teksten van Boerenwoning

Hoevetje

Langgestrekt hoevetje (nok loodrecht op straat) met zadeldak (pannen), een geplaveid erf en een overdekte waterput van zandsteen; huidig aspect daterend uit de 19de eeuw doch met oudere kern. Gecementeerde voorgevel met rechthoekige muuropeningen.

In de zijgevel, een onderbouw van zandstenen breuksteen en een bekleding van hangende pannen in de top. Vooruitspringend schuurtje in het verlengde.


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Boerenwoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40916 (geraadpleegd op 09-03-2021)


Boerenwoning

L-vormig complex bestaande uit een haaks op de straat ingeplante, vandaag sterk overwoekerde boerenwoning van één bouwlaag onder zadeldak van Vlaamse pannen en een haakse constructie in de noordoostelijke hoek. Voor zover zichtbaar is de zuidelijke gevel gecementeerd met schijnvoegen.

De rechthoekige deur heeft een houten latei. Voortgaande op oude foto’s blijken een aantal rechthoekige vensters te zijn aangepast.

De voor de regio karakteristieke zijgevel is opgetrokken uit bak- en zandsteen met bakstenen wiggen ter hoogte van het zandstenen gedeelte ter versterking van de hoeken; de top is bekleed met Vlaamse pannen. Het perceel ten zuiden van de woning is omhaagd en vandaag sterk begroeid; een ijzeren hek tussen twee bakstenen pijlers geeft toegang.


Bron: -
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 2013


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Boerenwoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/149856 (geraadpleegd op 09-03-2021)