erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
40933
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40933

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Gesloten hoeve met een 19de-eeuws uitzicht maar met een oudere kern op de hoek met de Jagersstraat. De hoevegebouwen werden sterk aangepast, maar de hoeve is vooral van belang omwille van zijn inplanting en volume als restant van de agrarische activiteiten in de omgeving. Het is tevens één van de weinige overgebleven herenhoeven van Sterrebeek (hoeve De Rollewagen is totaal verbouwd en andere aan de Oude baan werden gesloopt – zie gemeente-inleiding).

Historiek

In de 15de eeuw was er al sprake van een pachthof op deze locatie, in 1531 "Dbruynken hoff" genaamd. In de 17de eeuw was men pacht schuldig aan de abdij van Affligem. De familie Herinckx had de hoeve in de 18de eeuw in handen en de familie Van Espen had hier in de 19de eeuw een jeneverstokerij.

Op kaarten uit de 18de eeuw zijn al hoevegebouwen op deze locatie zichtbaar. In de 19de eeuw werd op het kadaster enkel de bouw van een schuur geregistreerd in 1849, gevolgd door kleine wijzigingen in 1921/1922.

Beschrijving

Gebouwen gegroepeerd rond een gekasseide binnenplaats met het woonhuis ten noorden (loodrecht op de Jagersstraat), de schuur ten zuidoosten, bijgebouwen met stallingen ten westen en ten zuidwesten. Tegen de oostzijde aanbouw van latere hangars. Overluifelde inrit ten westen op de hoek van de Jagersstraat met de Frans Peetersstraat.

Bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken met resten van zandsteen (in de schuur). Volgens de inventarisatie in de jaren 1970 met zandstenen keldervenster in het boerenhuis. De gebouwen zijn aan de erfzijde witgeschilderd en het boerenhuis is gecementeerd met schijnvoegen. Aan de straatzijde zijn de meeste bijgebouwen gecementeerd (met schijnvoegen). De eerste inventaris maakt ook melding van een schuur met afgewolfd dak, dit is vandaag niet meer zichtbaar (mogelijk werd een deel van de schuur gesloopt of sterk aangepast).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling IV (Sterrebeek), 1849/25 (schets ontbreekt) en 1921/22/22.
  • MAES F. 1954: Oude woningen te Sterrebeek, Eigen Schoon en De Brabander 37, 5-6, 179-191.
  • VANNOPPEN H. & SOMMEREYS-PARENT L. 1978: De geschiedenis van Sterrebeek, het kastelendorp, Tielt, 423-425, 451.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40933 (Geraadpleegd op )