Teksten van Jagershoeve

Jagershoeve (2014)

19de-eeuws boerenburgerhuis, van de voormalige Jagershoeve, gedateerd "1868" in de zijgevel en gelegen op de hoek met de Jagersstraat in een ommuurde tuin (langs de Frans Peetersstraat). Ook pachthof De Wals genaamd, naar zijn bewoners uit de 19de eeuw. Het boerenburgerhuis is samen met de gesloten hoeve ertegenover nog een getuige van de oorspronkelijk agrarische architectuur in deze omgeving.

Historiek

Oudere U-vormige hoeve die in de 19de eeuw verschillende malen vergroot en aangepast werd, waarbij er in 1870 op het kadaster een heropbouw van de hoeve (mogelijk enkel het woonhuis?) werd geregistreerd (zie ook jaarsteen "1868" in de zijgevel). Volgens een inventarisfiche uit het monumentenjaar 1975 zou het boerenhuis heropgebouwd zijn op een gewelfde kelder van de oude afgebrande hoeve. Rond 1950 werden de dienstgebouwen ten zuidoosten van de woning afgebroken zodat enkel het boerenburgerhuis en de aanpalende kleinere dienstwoning nog bestaan.

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). Gecementeerde en witgeschilderde voorgevel met schijnvoegen op een zwart geschilderde plint; rechthoekige muuropeningen: op de begane grond met hardstenen onderdorpels en bewaarde luiken en op de verdieping met een gecementeerde (?) omlijsting en een doorlopend hardstenen cordon aan de onderdorpels. Dubbele deur met bovenlicht in een vlakke hardstenen omlijsting. Bewaard schrijnwerk. Beraapte en witgeschilderde achtergevel met een zelfde opbouw. Zijtuitgevels met aandaken en vlechtingen. In de straatgevel met gevelsteen "1868", Calvarie in gesinterde baksteen en gedicht rondboogvormig laadvenster (?).

In het verlengde links witgeschilderd bakstenen bijgebouw van twee (?) traveeën en anderhalve bouwlaag onder een zadeldak. Rechthoekige muuropeningen en verschillende bouwsporen van onder andere een vergroting. Voortuin met een hoge witgeschilderde bakstenen ommuring en een gekasseid erf. De achtertuin is ook deels ommuurd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling IV (Sterrebeek),1865/10, 1870/6, 1880/15, 1912/10, 1951/22 en 1953/19.
  • VANNOPPEN H. & SOMMEREYS-PARENT L. 1978: De geschiedenis van Sterrebeek, het kastelendorp, Tielt, 178-181.

Bron: -
Auteurs:  Verwinnen, Katrien
Datum: 2014


Je kan deze pagina citeren als: Verwinnen, Katrien: Jagershoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/153377 (geraadpleegd op 17-04-2021)


Jagershoeve, boerenhuis (1975)

Ommuurd boerenhuis (nok loodrecht op straat) met geplaveid erf. Dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen en zadeldak (pannen), gedateerd 1868 in de zijgeveltop.

Gecementeerde voorgevel voorzien van rechthoekige muuropeningen; doorlopend arduinen cordon aan de onderdorpels der bovenvensters; beluikte benedenvensters met lekdrempel en smalle arduinen deuromlijsting. Beraapte bepleistering in de achtergevel. Zijgevels met vlechtingen en aan de straatzijde met bouwjaar en een kruis van gesinterde baksteen. Linkerbijgebouw van baksteen onder zadeldak (pannen).


Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.
Auteurs:  De Maegd, Christiane, Van Aerschot, Suzanne
Datum: 1975


Je kan deze pagina citeren als: De Maegd, Christiane; Van Aerschot, Suzanne: Jagershoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/40944 (geraadpleegd op 17-04-2021)